Fågelmorgon Fysingen

27 morgonpigga fick uppleva härlig fågelkonsert.

Den 4 maj. En skön morgon och Anders Turesson möter upp för vägleda Sigtunakretsen till alla de fåglar som finns i Fysingenområdet. Alla glada och morgonpigga fick uppleva Fysingens underbara fågelkonsert. Följande fåglar identifierades i nämnd ordning:
Näktergal
Grågås
Mindre hackspett
Bofink
Rödövingetrast
Björktrast
Större hackspett
Talgoxe
Lövsångare
Blåmes
Grönfink
Koltrast
Ringduva
Svarthätta
Svartvit flugsnappare
Havsörn
Knipa
Gräsand
Steglits
Kråka
Skrattmås
Nötväcka
Grönsångare
Rödhake
Gransångare
Ladusvala
Taltrast
Gärdsmyg
Sävsparv
Stare
Rörsångare
Tofsvipa
Enkelbeckasin
Sothöna
Stenknäck
Sädesärla
Sånglärka
Kanadagås
Trädkrypare
Gluttsnäppa
Skäggdopping
Hussvala
Vigg
Mindre strandpipare
Grönbena
Skedand
Gulärla
Kricka
Ängspiplärka
Hämpling
Kaja
Pilfink
Nötväcka
Brun kärrhök
Sångsvan
Fiskmås
Tornfalk
Skogsduva
Bläsand
Buskskvätta
Ormvråk
Fisktärna
Snatterand
Trana
Kungsfågel
Entita
Svartmes
Grönsiska
Rödstjärt