Botanisk strandpromenad

Botanisk strandpromenad i Sigtuna stad

Kerstin Frostberg underhöll i sommarkväll

Botanisk strandpromenad

Botanisk strandpromenad

Kerstin Frostberg

Botanisk strandpromenad med Kerstin Frostberg

Kerstin undervisar vid strandkanten

Botanisk strandpromenad med Kerstin Frostberg

Arrangör: Naturskyddsföreningen i Sigtuna

Och det var inte lite! Här ett axplock:

Blomvass                        Butomus umbellatus
Axslinga                          Myriophyllum spicatum
Hornsärv                         Ceratophyllum demersum
Äkta johannesört            Hypericum perforatum
Kanadabinka                  Erigeron canadense
Pipdån Galeopsis           Tetrahit
Knölsyska                       Stachys palustris
Fiskmålla                        Chenopodium polyspermum
Svinmålla                        Chenopodium album
Frossört                          Scuttelaria galericulata
Flenört                            Scrophularia nodosa
Åkermolke                       Sonchus arvensis
Fackelblomster               Lythrium Salicaria
Åkerfräken                      Equisetum  arvense
Nattljus                            Oenothera biennis
Hästhov                          Tussilago Farfara
Vitplister                         Lamium album
Kirskål                            Aegopodium Podagaria
Kaveldun                        Typha latifolia
Canadensiskt gullris       Solidago canadensis
Gulsporre                       Linaria vulgaris
Hästskräppa                   Rumex acuaticus
Stormåra                        Galium album
Jättegröe                        Lyceria maxima
Skelört                            Chelidonium major
Myskmadra                     Galium odoratum
Snårvinda                       Calystegia sepium
Kråkvicker                      Vicia Cracca
Gul näckros                    Nuphar luteum
Knäckepil                       Salix fragilis
Uppländsk vallört           Symphytum uplandicum
Besksöta                        Solanum nigrum
Gråbo                             Artemisia vulgaris
Rölleka                           Achillea Millefolium
Mjölkört                          Chamaenerion augustifolium
Vasstarr                         Carex acuta
Sprängört                      Cicuta virosa
Brunskära                      Bidens tripartita
Prästkrage                     Chrysantemum Leucanthemum
Tiggarranunkel              Ranunculus sceleratus
kta förgätmigej               Myosotis arvensis
Sumpförgät migej           Myosotis laxa ssp. caespitosa
Igelknopp                       Sparganium simplex
Strandlysing (videört)     Lysimachia nemorum
Bitterpilört                      Polygonum Hydropiper
Slokstarr                        Carex pseudocyperus
Sprödarv                        Stellaria aquatica
Grovnate                        Potamogeton lucens
Ålnte                               Potamogeton perfoliatus
Pepparrot                       Amoracia rusticana
Gåsö                               Potentilla Anserina
Trampört                         Polygonum aviculare
Rödmålla                         Chenopodium rubrum
Kerstin undervisar vid strandkanten

 
Fotograf var Elisabeth Winberg och
namnen på växterna nedtecknades av Carl Gunnar Jansson
Nattljus
Blomvass
Fackelblomster

Arrangör: Naturskyddsföreningen i Sigtuna