Arlandadom ett bakslag

Arlandadom ett stort bakslag för klimatmålen

PRESSMEDDELANDE
Naturskyddsföreningen i Stockholms län 2013-11-27

Naturskyddsföreningen rasar efter Mark-och miljödomstolens dom idag som innebär att utsläppstaket avskaffas på Arlanda flygplats. Utan utsläppstaket på Arlanda saknar politiken ett viktigt verktyg för att nå regionens klimatmål.

– Ett avskaffande av utsläppstaket kommer att medföra en betydande ökning av antalet start och landningar, samt i och med detta fler marktransporter till och från Arlanda flygplats. Utsläppen av koldioxid och andra klimatpåverkande växthusgaser kommer därmed att öka, en utveckling som går helt emot de klimatmål som finns nationellt och inom EU, säger Mårten Wallberg, ordförande, Naturskyddsföreningen i Stockholms län. Naturskyddsföreningen i Stockholms län önskar en samlad och klimatinriktad syn på transporter där huvuddelen av inrikes flygresor och flygresor till Oslo och Köpenhamn i högre grad ersattes av resor med tåg.

För ytterligare information kontakta:
Mårten Wallberg, ordförande, Naturskyddsföreningen i Stockholms län