Program 2019

Välkommen till Naturskyddsföreningens aktiviteter 2019!
Hör av dig till kontaktpersonen för respektive aktivitet om du har frågor.

Programblad

Kalender

Genomförda aktiviteter

___________________________________________________________

ONSDAG 13 FEBRUARI
Linet – möjligheternas fiber
Eva Andersson berättar och visar linets
hemligheter. Eva Anderson var länshemslöjdskonsulent
1970-2008 i AB län, med
lin som specialintresse. I dag ordförande i
Linodlarföreningen Fransåker.
Kl. 18.30. Hyresgästernas hus, Södergatan
50, nära Märsta station. Anmäl dig
gärna: gunnel.sigtuna@telia.com och 073-0769138

ONSDAG 6 MARS
Kollektivtrafiken – minskar utsläpp
och minskar köer
Hur ska den bli bättre? Locka fler?
Mats Weibull, bygg- och trafiknämndens
ordförande deltar. Förslag: Direktbuss till
Kista – Danderyds sjukhus – ev. Universitetet?
Bussfil utmed väg 263 med
infartsparkeringar utan avgift.
Bättre förbindelser med Arlanda. Tätare
buss- och tågförbindelser. Alla ska med!
Skolbusstrafiken måste fungera…
Fika kl. 18. Möte kl. 18.30-ca 20.30.
Hyresgästernas hus, Södergatan 50, nära
Märsta station.
Kontakt Anna Holmgren, kampasten2@yahoo.se, 073-7005966

TORSDAG 21 MARS
Årsmöte med fokus på
klimatet
På vårdagjämningen träffas
vi för årsmöte 2019. Vi
börjar med fika och smörgås
och så får vi höra vår
förre generalsekreterare Svante Axelsson
berätta om arbetet i Naturskyddsföreningen
och om sin nuvarande roll som nationell
samordnare i klimatarbetet. Alla är
välkomna att lyssna till och träffa Svante.
Därefter börjar årsmötet.
Kl. 18.00, Hyresgästernas hus, Södergatan
50, nära Märsta station. Kontakt:
Gunnel Petersson, 073 076 91 38,
gunnel.sigtuna@telia.com

LÖRDAG 6 APRIL
Klädbytardag
Kom och ta med dig rena, fräscha kläder.
Du får en kupong för varje plagg du
skänker. Kupongen kan du sedan använda
till andra kläder du vill ha. Ingen kostnad.
Allt överblivet skänkes till välgörenhetsorganisationer
i kommunen. I samarbete
med Sigtuna Museum och Sigtuna Vatten
och Renhållning. Se mer information:
sigtuna.naturskyddsforeningen.se
Plats: Sigtuna Museum. Tid kl. 12-16.
Kontakt: Gunnel Petersson,
073 076 91 38, gunnel.sigtuna@telia.com

ONSDAG 10 APRIL
Skogens hemligheter – miljöfilm
och samtal med Claes Andrén
Naturfilmen Skogens hemligheter av biologen,
forskaren och naturfilmaren Claes
Andrén, handlar om biologisk mångfald
och om naturen som förebild för modern
teknik, nya mediciner och spännande
design. Efter filmen inleder Claes Andrén
samtalet om sin film i ett samtal med
Ola Jennersten, expert på biologisk
mångfald och internationell miljövård på
WWF. I samverkan med Sigtunastiftelsen
och Nya Omställning Sigtuna.
Kl. 19.00, Sigtunastiftelsens bibliotek

LÖRDAG 27 APRIL
Fagning i Viby by
Kom och städa bort kvistar, löv och fjolårsgräs
för att de vackra ängsblommorna
ska trivas. Medtag matsäck och gärna
räfsa. Vi kan äta inne vid behov.
Kl. 10.00-ca 12, scoutstugan i Viby by,
Sigtuna. Ta buss 570 till Vibyvägen. Ring
därifrån så hämtar vi.
Kontakt: Anna Holmgren,
073 700 59 66, kampasten2@yahoo.se

LÖRDAG 11 MAJ
Fågelmorgon vid Fysingen
När många av våra flyttfåglar har kommit
tillbaka träffas vi för att lyssna och se
dem och de andra bevingade vännerna
tillsammans med vår kunnige ledare
Anders Turesson.
Samling vid Märsta station kl. 6.45 för
samåkning eller vid Åholmen kl. 7.00.
Kontakt: Gunnel Petersson,
073 076 91 38, gunnel.sigtuna@telia.com

ONSDAG 22 MAJ
Biologiska mångfaldens dag
Utflykt till vår tidigare slåtteräng på
Munkholmen med kungsängsliljor m.m.
Cykla gärna med oss dit. Vi träffas i
Märsta resp. Sigtuna. Ta med fika. Vi
bjuder på tips på ätbara vilda växter och
provsmakning.
Samling vid ingången till Munkholmens
naturreservat kl. 19. Eller cykla
med oss från Märsta station kl. 18.00,
Valsta Centrum kl. 18.15 eller minigolfen
i Sigtuna kl. 18.30.
Kontakt: Anna Holmgren,
073 700 59 66, kampasten2@yahoo.se

SÖNDAG 16 JUNI
De vilda blommornas dag
Arrangeras traditionsenligt tillsammans
med Svenska Botaniska Föreningen.
Kom med på en ledarledd promenad i
blomrik Upplandsnatur! Information
om tid och plats på hemsidan.
Anmälan senast 14 juni till
Benny Andersson, 076 108 12 47,
bennysigtuna@gmail.com

TORSDAG 27 JUNI
Arlandas blommande startbanor
Swedavias biolog Magnus Persson guidar
oss långt in bland Arlandas startbanor
där skötseln skapat perfekta miljöer för
många olika växtarter.
Anmälan till Ola Jennersten,
070 555 14 02, ola@jennersten.se

SÖNDAG 11 AUGUSTI
Slåttergille i Viby by
Prova på att slå med lie, räfsa och
sätta upp en hässja. Att vårda ängsmark
på gammalt vis är roligt och
hjälper till att bevara ängsväxter
och underlättar för bin och fjärilar.
Ta med hela familjen, matsäckskorg
och gå vår tipspromenad. Om
du har ta med liar och räfsor.
I samarbete med Fastighetsverket.
Kl. 10.00 – ca 14, scoutstugan i
Viby by, Sigtuna. Ta buss 570 till
Vibyvägen. Ring därifrån så hämtar
vi. Kontakt: Åsa Berg, 073 703
08 92, nemorosa.berg@live.se

LÖRDAG 7 SEPTEMBER
Svamputflykt i Rävsta
Välkommen ut i svampskogen. Våra
duktiga svampkännare, Lars-Gunnar
Bråvander och Birgit Hagman, hjälper
dig att reda ut vilka svampar som går att
äta, och vilka du ska undvika. Vi ordnar
grilleld. Ta med matsäck.
Kl. 10.00 Friluftsfrämjandets torp Stora
Embarsboda, Rävsta. Ta buss 570 eller
575 till Rävsta gård. Hör av dig, så hämtar
vi vid bussen.
Kontakt: Carl Hård af Segerstad,
070 317 06 98, carl.hard@telia.com

TISDAG 22 OKTOBER
Besök vid SVA
Statens Veterinärmedicinska Anstalt i
Uppsala är en statlig myndighet med
ansvar för sjukdomskontroll och smittskydd
hos djur, både tama och vilda. Vi
besöker SVA en eftermiddag och får en
föredragning om myndighetens viltsjukdomsverksamhet
samt en visning av
obduktionssalen, förhoppningsvis med
några intressanta fall på borden.
Vi samåker med egna bilar och samlas
kl. 15.15, vid parkeringen minigolfbanan
i Sigtuna och Märsta Station, taxiparkeringen.
Anmälan till Carl Hård af Segerstad,
070 317 06 98, carl.hard@telia.com

TISDAG 12 NOVEMBER
Hur hållbar är kommunen?
Kom, lyssna och diskutera med kommunala
tjänstemän! Vi har bjudit in Mathias
Forsberg näringslivschef och Emma
Asterhag vatten- och miljöplanerare.
Fika kl. 18. Möte kl. 18.30-ca 20.30.
Hyresgästernas Hus, Södergatan 50, nära
Märsta stationen. Anmäl dig gärna:
Anna Holmgren, 073 700 59 66,
kampasten2@yahoo.se

________________________________________________________________

Vägbeskrivning Hyresgästernas Hus, Södergatan 50, Märsta.
Hyresgästernas Hus ligger i änden av Södergatan, nära Sätunaskolan. Om du kommer från Södergatan är det sista huset på höger hand innan vändplanen och skolan. Om du kommer med bil kör du istället Västra Bangatan och parkerar i norra änden av pendelparkeringen. Därifrån promenerar du gångvägen som går genom bostadsområdet, Hyresgästernas Hus är den låga byggnaden på din vänstra sida intill sista huset innan Södergatan. Med buss kan du åka till Märsta station och promenera enligt ovan.

Vägbeskrivning Stora Embarsboda
Från väg 263 mellan Märsta och Sigtuna: Vid Sågen och Josefinaskolan svänger du av mot Sågen och Rävsta (höger om du kommer från Sigtuna, vänster om du kommer från Märsta). Håll höger mot Rävsta. Följ vägen ca 2 km. Det första hus du ser på höger sida av vägen är Friluftsfrämjandets röda torp Stora Embarsboda. Kör förbi torpet så finns en parkering där åkern tar slut, även denna på höger hand. Grillplatsen ligger i skogen vid parkeringen. Med buss tar du buss 570 eller 575 till Rävsta Gård. Koordinater till Embarsboda: WGS84 N 59.61274, E 17.76574