Program 2018

Välkommen till Naturskyddsföreningens aktiviteter 2018!
Hör av dig till kontaktpersonen för respektive aktivitet om du har frågor.

___________________________________________________________

FEBRUARI

MÅNDAG 12 FEBRUARI OBS! ÄNDRAD PLATS, SE NEDAN
Fräsch på riktigt
Vi tittar på vilka farliga ämnen som finns i olika skönhetsprodukter. Vad gör de med våra kroppar? Naturskyddsföreningen driver just nu ett projekt, Surfejs, som handlar om att få bort farliga ämnen, t.ex. PFAS, ur produkterna som vi använder dagligen. Vi hjälper dig att navigera rätt och göra kloka miljöval även från skönhetshyllan.
Kl. 18.30-ca 20.30 Forum, Stockholmsvägen 25, Märsta
Anmälan senast 7 februari till Catarina Kignell-Lallo, kignell_lallo@hotmail.com, 070‑586 99 31

ONSDAG 21 FEBRUARI
Film och samtal: An Inconvenient Sequel av Al Gore
Miljöfilm och samtal kring Al Gores nya dokumentärfilm An Inconvenient Sequel. Inleder gör Lisen Schultz, PhD, forskare på Stockholm Resilience Centre som driver flera forskningsprojekt, där hon ofta samarbetar med klimatforskaren Johan Rockström. I samverkan med Sigtunastiftelsen, Omställning Sigtuna och Biograf Gröna Ladan.
Kl. 19.00 biograf Gröna Ladan, Gröna gränd 6, Sigtuna. Entré: 75 kr.
Förboka gärna biljetter på boka.gronaladan.se. Filmen är textad på svenska.

LÖRDAG 24 FEBRUARI
Naturbete – kött, mjölk, mångfald och landskap
Välkommen till en eftermiddag då vi skall belysa och diskutera våra möjligheter till kött- och mjölkproduktion i Sverige, och hur detta samtidigt påverkar den biologiska mångfalden och landskapsbilden. En bakomliggande tanke är att våra bästa jordbruksmarker i så liten grad som möjligt skall användas för produktion av djurfoder. Dessa marker skall användas till produktion av andra livsmedel, t ex säd. En viktig fråga som kommer att belysas är i vad mån vi kan bli självförsörjande. Nötkött producerat på trädbevuxna marker kan dessutom bli bättre ur klimatsynpunkt än annat nötkött tack vare kolinlagring i träden och ett ljust landskap som återreflekterar en stor del av den inkommande solenergin. Våra presentatörer, Urban Emanuelsson och Karl-Ivar Kumm, är välkända och välrenommerade forskare inom vårt tema. Urban arbetar med naturvård vad gäller jordbrukslandskapet, fjällen och för ett hållbart utnyttjande av skogen. Karl-Ivar forskar om produktion av ekologiskt nötkött och andra ekosystemtjänster vid bete på mosaik med hagmark och skog
Kl. 13.00-16.00 Hyresgästernas Hus, Södergatan 50, Märsta. Vägbeskrivning längst ned på denna sida.
Anmälan senast 19 februari till Mats Olsson, 070‑631 60 54, mats.olsson@slu.se

Program
13.00–13.15: Välkommen och kort introduktion
13.15–14.00: Vår inhemska potential till kött- och mjölkproduktion på naturbetesmark och i skog. Kan vi bli självförsörjande och till vilket pris?  Docent Karl-Ivar Kumm, Sveriges lantbruksuniversitet.
14.00–14.30: Kaffe och förtäring
14.30–15.15: Naturbetets betydelse för biologisk mångfald och landskapsbild. Prof. Urban Emanuelsson, Sveriges lantbruksuniversitet.
15.15–15.55: Paneldiskussion
15.55–16.00: Avslut

___________________________________________________

MARS

TISDAG 6 MARS
Så lyckas du med grönsaksfröer
Frö- och odlingsseminarium med Sven Secher, Näsets Gröna. I samverkan med Sigtunastiftelsen, Sigtuna trädgårdsförening, Sigtuna stadsodlare och Omställning Sigtuna.
Kl. 18.00-20.00 FLYTTAT TILL STÖRRE LOKAL, HÅLLS I STORA SALEN SOM NÅS VIA SIGTUNASTIFTELSENS HUVUDENTRÉ Sigtunastiftelsens bibliotek, Manfred Björkquists allé 4, Sigtuna.
Kontakt: Barbro Nielsen 070‑277 32 68

ONSDAG 14 MARS
Svenska rovdjur och årsmöte
Rovdjurshandläggare Arne Söderberg berättar om hur rovdjuren har utvecklats i Sverige med tyngdpunkt på Stockholms län. Arne Söderberg har varit forskningsingenjör på Svenska Jägareförbundet och Statens Veterinärmedicinska Anstalt i 25 år där han arbetade med de fyra stora rovdjuren. Sedan 2014 är han rovdjurshandläggare på länsstyrelsen i Stockholm. Sedan följer mingel med förtäring till självkostnadspris. Alla är hjärtligt välkomna! Därefter det sedvanliga årsmötet.
Kl. 18.30 Sockenstugan, Olofsgatan 19, Sigtuna.
Kontakt: Carl Hård af Segerstad, 070‑317 06 98, carl.hard@telia.com

___________________________________________________________

APRIL

ONSDAG 18 APRIL
Odla ekologiskt i trädgården – Föredrag med Christina Winter
En introduktion till den ekologiska odlingsmetoden och hur du kan använda den för att odla egen mat. Massor av praktiska tips för odling av grönsaker, frukt och bär. Förslag på härdiga växter och sorter för odling både direkt i jorden och i lådor.

  • Den levande jorden
  • Hushålla med växtnäring och odla den själv
  • Förebygg problem med skadegörare
  • Odla med naturen och gynna mångfalden
  • Odla tillsammans med andra

Christina Winter är hortonom och har arbetat i många år med yrkesmässig ekologisk trädgårdsodling. Förra året kom boken Trädgårdsmyller – Insekterna som hjälper Dig att odla. Den handlar om pollinerare och naturliga fiender och hur vi kan gynna småkryp i trädgården. I samband med föredraget finns boken till försäljning.
Kl. 19.00 Sigtunastiftelsens bibliotek, Manfred Björkquists allé 4, Sigtuna.
Fri entré!
Anmälan senast 16 april till Gunnel Petersson, gunnel.sigtuna@telia.com, 073-076 91 38

LÖRDAG 21 APRIL
Fagning i Viby by
Kom och hjälp till att städa bort kvistar, löv och fjolårsgräs för att de vackra ängsblommorna ska trivas. Medtag matsäck och gärna räfsa. Vi kan äta inne vid behov.
Kl. 10.00-ca 12, scoutstugan Viby by, Sigtuna. Ta buss 570 till Vibyvägen, där vi kan hämta, om du ringer.
Kontakt: Anna Holmgren, 073‑700 59 66

___________________________________________________________

MAJ

TORSDAG 3 MAJ
Seminarium: Uppstart av Sigtunabygdens Marknad
Tid kl. 13.30-16.30 Forum, Stockholmsvägen 25, Märsta
Föredrar du att handla närproducerad mat direkt från producenten, är du producent som vill undvika mellanhänder och träffa dina kunder, eller är du bara nyfiken på det nya sättet att handla närproducerat på?
Under en inspirerade eftermiddag kommer vi att lyssna på spännande föredrag av Albert Ponnert, grundare av Local Food Nodes, Sigtuna kommun och Länsstyrelsen Stockholm. Vi kommer också tillsammans att diskutera utmaningar och möjligheter med Sigtunabygdens Marknad.
Seminariet är kostnadsfritt men för vår planering behöver vi din anmälan senast den 23 april. Vi bjuder på fika.
Har du frågor eller vill du anmäla dig? Kontakta Mats Olsson (ordf. Sigtunabygdens naturskyddsförening) på 070-63 16 054 eller via mail till mats.olsson@slu.se

SÖNDAG 13 MAJ
Utflykt: Smaka på källor
Vi beger oss ut i naturen under ledning av Gunnar Wiklander för att undersöka och prata om källor i vår närhet. Fokus ligger på hur källan har uppstått, vilken natur som omger den och vilka egenskaper vattnet har. Givetvis provsmakar vi vattnet. Vi får också höra om källornas kulturhistoriska betydelse. Ta med matsäck. Vi samåker i egna bilar. Körsträcka totalt ca 60-80 km.
Samling vid Märsta station kl. 10.00. Återkomst ca kl. 15.
Anmälan senast 8 maj till Mats Olsson, 070‑631 60 54, mats.olsson@slu.se. Meddela gärna om du har bil och hur många platser du har i bilen.

___________________________________________________________

JUNI

TISDAG 5 JUNI
Fågelutflykt
Vi vill göra Världsmiljödagen upplevelserik. Den här gången träffas vi på kvällen för att lyssna till och se våra kvälls- och nattfåglar. Som vanligt är det Anders Turesson som lär oss att skilja de olika fåglarna åt. Om kvällen blir fin kan vi åka till en plats där det ofta är möjligt att höra nattskärra. Ta med matsäck och ev. kikare. Tänk på att kvällen kan bli kylig, hemkomsten kan bli sen.
Samling vid Märsta station kl. 20.00. Vi samåker i egna bilar och delar på kostnaden. Meddela om du behöver skjuts.
Kontakt: Gunnel Petersson, 073‑076 91 38

SÖNDAG 17 JUNI
De vilda blommornas dag
Arrangeras traditionsenligt tillsammans med Svenska Botaniska Föreningen. Kom med på en ledarledd promenad i blomrik Upplandsnatur! Information om tid och plats meddelas senare här på hemsidan.
Anmälan senast 15 juni till Benny Andersson, 076‑108 12 47, bennysigtuna@gmail.com

___________________________________________________________

JULI

LÖRDAG 28 JULI
En kväll om fladdermöss
Vi börjar inomhus med att fladdermuskännaren Johnny de Jong ger oss en introduktion om fladdermöss; vilka arter som finns, var de finns och hur de lever, äter, förökar sig och övervintrar. Om vädret är lämpligt går vi ut när mörkret faller för att titta på fladdermössen och deras beteenden. Med lite tur lyckas vi kanske fånga något exemplar i ett nät (skadar inte fladdermusen) för att granska den mer i detalj.
Kl. 19.00-ca 23, givetvis fritt att lämna tidigare. Hyresgästernas Hus, Södergatan 50, Märsta. Vägbeskrivning längst ned på denna sida.
Anmälan senast 23 juli till Gunnel Petersson, 073‑076 91 38, gunnel.sigtuna@telia.com

___________________________________________________________

AUGUSTI

LÖRDAG 11 AUGUSTI
Slåttergille i Viby by
Prova på att slå med lie, räfsa och sätta upp en hässja. Att vårda ängsmark på gammalt vis är roligt och hjälper till att bevara ängsväxter och underlätta för bin och fjärilar. Ta med hela familjen, matsäckskorg och, om du har, liar och räfsor. I samarbete med Fastighetsverket.
Kl. 10.00-ca 14, scoutstugan Viby by, Sigtuna.
Kontakt: Åsa Berg, 073‑703 08 92

___________________________________________________________

SEPTEMBER

SÖNDAG 16 SEPTEMBER
Svamputflykt
Välkommen ut i svampskogen. Våra duktiga svampkännare hjälper dig att reda ut vilka svampar som går att äta, och vilka du ska undvika. Vi ordnar grilleld. Ta med matsäck.
Kl. 10.00 Friluftsfrämjandets torp Stora Embarsboda, Rävsta. Vägbeskrivning längst ned på denna sida. Hör av dig, så hämtar vi vid bussen.
Kontakt: Gunnel Petersson, 073‑076 91 38

___________________________________________________________

OKTOBER

LÖRDAG 6 OKTOBER
Den färgrika maten
Kom och lyssna på en kort resumé om vad det innebär att byta matvanor till en växtbaserad kost. Vad dess många positiva effekter är för vår hälsa. En inblick i miljöaspekter och vilka möjligheter det öppnar för vårt sätt att konsumera. Vi tillagar en enkel vegansk maträtt tillsammans, till självkostnadspris.
Kl. 11.00 Hyresgästernas Hus, Södergatan 50, Märsta. Vägbeskrivning längst ned på denna sida.
Föranmäl dig gärna så underlättas planeringen. Begränsat antal platser. Mariël Törne, mariel.c.torne@gmail.com, 076‑306 89 32

___________________________________________________________

NOVEMBER

MÅNDAG 12 NOVEMBER
Naturen är viktig för hållbar utveckling
Var planeras nybyggnation i vår kommun? Varför är naturen viktig? Hur kan vi planera och kompensera, för att utvecklingen ska bli hållbar? Från Sigtuna kommun har vi bjudit in: Germund Landqvist mark- och exploateringschef, Maria Pettersson kommunekolog och Emma Asterhag vatten- och miljöplanerare, som berättar och svarar på dina frågor.
Fika från kl. 18. Föreläsning kl. 18.30-ca 20.30. Hyresgästernas Hus, Södergatan 50 (ett kvarter från stationen) Märsta. Vägbeskrivning längst ned på denna sida.
Föranmäl dig gärna så underlättas planeringen. Anna Holmgren, 073‑700 59 66, kampasten2@yahoo.se

TORSDAG 29 NOVEMBER
Ekoölprovning
Översiktlig presentation av några olika sorters öl, samt demonstration av olika ingredienser nödvändiga för att ge öl smak och karaktär. Chockladmalt och Crystalmalt, överjäst eller bottenjäst, Hellertauer eller Cascade, vad spelar det för roll för resultatet? Ett tillfälle att få känna, lukta och smaka på de olika ingredienserna och lära sig om bryggningsprocessen.
Kl.18.30 Sockenstugan, Olofsgatan 19, Sigtuna. Deltagande till självkostnadspris.
Anmälan senast 23 november till Elwood Overholt, elwoodoverholt@gmail.com, 070‑347 14 92

_________________________________________________________________

Vägbeskrivning Hyresgästernas Hus, Södergatan 50, Märsta.
Hyresgästernas Hus ligger i änden av Södergatan, nära Sätunaskolan. Om du kommer från Södergatan är det sista huset på höger hand innan vändplanen och skolan. Om du kommer med bil kör du istället Västra Bangatan och parkerar i norra änden av pendelparkeringen. Därifrån promenerar du gångvägen som går genom bostadsområdet, Hyresgästernas Hus är den låga byggnaden på din vänstra sida intill sista huset innan Södergatan. Med buss kan du åka till Märsta station och promenera enligt ovan.

Vägbeskrivning Stora Embarsboda
Från väg 263 mellan Märsta och Sigtuna: Vid Sågen och Josefinaskolan svänger du av mot Sågen och Rävsta (höger om du kommer från Sigtuna, vänster om du kommer från Märsta). Håll höger mot Rävsta. Följ vägen ca 2 km. Det första hus du ser på höger sida av vägen är Friluftsfrämjandets röda torp Stora Embarsboda. Kör förbi torpet så finns en parkering där åkern tar slut, även denna på höger hand. Grillplatsen ligger i skogen vid parkeringen. Med buss tar du buss 570 eller 575 till Rävsta Gård. Koordinater till Embarsboda: WGS84 N 59.61274, E 17.76574