Välkommen till oss



Naturskyddsföreningen i Sigtunabygden är en lokalavdelning av Sveriges största miljöorganisation. Vi vill inspirera dig genom naturupplevelser, föreläsningar och temadagar, peppa dig som konsument att göra miljösmarta val och gärna ha med oss din röst när vi för miljöns talan genom politisk påverkan och debatt. Följ med på våra aktiviteter under 2024!

För mera information om tider och platser se vårt fullständiga program

Lördag 18/5 Gökotta Askare hage

Vid den fågelrika Garnsviken intill Venngarns slott ligger Askarehage, ett kulturlandsskap vid Mälaren format av jordbruket. Idag betar här kor, får och hästar som hjälper till att hålla odlingslandsskapet öppet. I reservatet finns fyrahundra år gamla ekar som är boplats åt stare, hackspett, fladdermöss och flera sällsynta insekter.
Vi letar efter och inventerar fåglar, blommor och insekter
Plats: Askare hage Tid: 06 – 08
Kontakt: Ola Jennersten / Ola@jennersten.se 070-555 14 02


Klimatet för våra barn och barnbarn Föredrag i Sigtuna 20240428

 

Följ oss på X(Twitter)  Instagram, Facebook  och Youtube

Naturskyddsföreningen i Sigtuna och Sigtunastiftelsens föreläsning  om trädgårdens myllrande mångfald hittar du på
Sigtunastiftelsens Youtube-kanal. 

REKO Sigtuna
Pausar tillsvidare