Välkommen till ossNaturskyddsföreningen i Sigtunabygden är en lokalavdelning av Sveriges största miljöorganisation. Vi vill inspirera dig genom naturupplevelser, föreläsningar och temadagar, peppa dig som konsument att göra miljösmarta val och gärna ha med oss din röst när vi för miljöns talan genom politisk påverkan och debatt.

För att värna om vår närmiljö krävs många och engagerade medhjälpare och det finns plats för flera kunniga och natur-/miljöintresserade i våra arbetsgrupper.

Läget för klimatet och den biologiska mångfalden är akut i Sigtuna! Alla behövs för att påverka den nödvändiga omställningen. Var med och påverka

Följ oss på Twitter  Instagram och Facebook

 

Följ med på våra aktiviteter 2023

Swedavia har skickat ut en ny PFAS-plan på remiss, dock inte till oss. Det har inte hindrat oss att skicka in våra kritiska synpunkter

Framtidens klimat, vart är vi på väg?

Vi planerar att starta ett klimatnätverk med andra föreningar under hösten, mer info kommer.

Sätunakyrkan inbjuder till en självhjälpsgrupp för klimatet fyra tisdagskvällar i höst, se inbjudan.
Lördag 23 september
Följ med på fågelutflykt till Hjälstaviken
Vi träffas vid parkeringen Jungfrulund. Våra kunniga fågelskådare kommer att ledsaga oss i det artrika reservatet. Vid lunchtid tänder vi grillen, ta gärna med något att grilla och dricka. Efter lunch förflyttar vi oss med våra bilar till Hårby där vi vandrar ut till fågeltornet. Vid
c: a 16:00 avslutar vi dagen. Samåkning från Sigtuna kan ordnas.
Plats: Hjälstaviken, Jungfrulund
Tid: 10-ca 16 eller deltag bara halva dagen.
VV anmäl deltagande till: Karin Bernodt / karin.bernodt@hotmail.com, 070-818 06 60

Fjärilskväll med Naturskolan på Näsudden

Ett tiotal personer kom till Naturskolan på Näsudden den 22 augusti för att lyssna på föredrag om fjärilar och vara med om att locka fjärilar med ljus och lockbete. Ola Jennersten, medlem i föreningens styrelse berättade om och visade bilder på våra fjärilar. När mörkret lagt sig gick alla ut till en 400 watts kvicksilverlampa som lockade nattflygande fjärilar. Sällskapet togs sig också in i skogen för att se om jäst äppelmos skulle locka några nattfjärilar. Resultatet blev rätt bra 4-5 blåbandade ordensflyn satt på äppelmoset tillsammans med bland annat gulfläckade jordflyn, större bandflyn och pyramidbuskflyn. Till ljuset kom ännu fler nattfjärilar ss björkporslinvinge, c-tecknat jordfly, mörkbrunt fältfly, vitribbat fältfly, och gaffelgräsfly. En trädgårdslöpare jagade på marken, där också spanska skogssniglar och vinbergssnäckor var talrika.

Blåbandat ordensfly Foto: Ola Jennersten / TT / 2754

Foto: Ola Jennersten / TT / 2754

 

Slåtterdag på Sigtuna golfbana

Ett tiotal personer kom till Sigtuna golfbana den 27 augusti för att hjälpa till med att slå och kratta samman höet på en äng som sköts av Golfklubbens pollinationsprojekt. Projektets Ola Jennersten och Sven Seeman berättade om det treåriga projektet vars mål är att hjälpa områdets pollinatörer med mat och husrum och då ingår slåtter (och fårbete) av golfbanans ruff. Projektet finansieras av bidrag från det lokala naturvårdsinitiativet (LONA), WWF och golfklubben samt frivilligarbete från golfklubben, naturskyddsföreningen och Sigtuna naturvänner.

Sigtunabygdens naturskyddsförening hävdar ängsmark på Sigtuna golfbana
Foto: Ola Jennersten /N /TT / 2754

Nyslåttrad anlagd äng på Sigtuna golfbana
Foto: Ola Jennersten /N /TT / 2754

Läs artikeln om vårt pollineringsprojekt på Sigtuna golfbana

Lyssna på det inspirerande föredraget om trädgårdens myllrande mångfald och vad du kan göra för att hjälpa den på traven!

Naturskyddsföreningen i Sigtuna och Sigtunastiftelsens föreläsning  hittar du på
Sigtunastiftelsens Youtube-kanal. 

 

REKO Sigtuna
Pausar tillsvidare