Arlandagymnasiet

Naturskyddsföreningen har under de senaste åren varit handledare för elever på Arlandagymnasiet som genomfört arbeten inom vattenområdet . Verksamheten bygger på kommunens

MILJÖPROGRAM FÖR SIGTUNA KOMMUN 25 mars 2010 och Vattenplan för Sigtuna kommun

Ht16/vt17

Gymnasiearbete ht16/vt17 Martin Edås
Gymnasiearbete ht16/vt17 Eric Björkman

Ht17/vt18 har verksamheten bedrivits tillsamman med Naturskolan i Sigtuna

Gymnasiearbete ht17/vt18 Niklas Nyblom
Gymnasiearbete ht17/vt18 Anton Norling

Ht18/vt19  tillsammans med Naturskolan, SLU och Länsstyrelsen i Stockholm

1 Mätning av miljögifter med vandrarmusslor i bur, 4 elever
Hanna Almqvist – Vandrarmusslor i bur som PCB-indikator  Finalist i Svenska Juniorvattenpriset
Ida Runnedal –  Dreissena polymorpha som indikator på läkemedelsrester
Lo Lindeblad –  VANDRARMUSSLAN OCH HÖGFLUORERANDE ÄMNEN I MÄRSTA OCH ROSERSBERG
Nabun Inharakamhaeng Vandrarmusslor som läkemedelsindikator

2 Klimatförändringar – Hur kommer vandrarmusslans filtrering att påverkas, 3 elever
Anna Stål – Påverkas vandrarmussans filtreringsförmåga av högre temperatur?
Hind Abdulrahman –  Filtrerar vandrarmusslor bättre vid en hög temperatur?
Klaountia Kalouli – Vandrarmusslans filtrerande funktion vid olika vattentemperaturer  och Presentation

Ht19/vt20  tillsammans med Naturskolan och Stockholms universitet

Papola Vandrar musslans filtrering vid lägre ph-värde
IDA – MIKROPLASTENS PÅVERKAN PÅ VANDRARMUSSLANS FILTRERANDE FUNKTION
Toivo Mikroplast från konstgräs
Filip – Nitratmängd i vattendrag
Samuel nitratmängd i vattendrag
Allergener i kläder tillsammans med Stockholms universitet
Växtbelysning tillsamman med Lokalt odlat