Arkiv

Dokument

Annonsstrategi 2023
Instagramanvändning

Stadgar 2019

Ansökan om projektbidrag 2019

Rutiner för programframtagning

Årsmöte 6 mars 2024

Verksamhetsberättelse för 2023
Dagordning 2024
Dagordning konstituerande 2024
Budget 2024
Revisionsberättelse för 2023

Presentation om vattenkvalitet och PFAS

Årsmöte 15 mars 2023

Verksamhetsberättelse 2022

Dagordning årsmöte 2023

Dagordning kontituerande möte 2023

Budget 2023

Revisionsberättelse för 2022

Protokoll 230221

Konstituerande 230315

Årsmötesprotokoll 230315

Årsmöte 16 mars 2022

Dagordning årsmöte 2022

Verksamhetsberättelse 2021

Årsmötesprotokoll 2022

Protokoll från konstituerande styrelsemöte 2022

Revisionsberättelse 2021

Program 2022

Årsmöte 23 mars 2021

Dagordning årsmöte 2021 03 23 final

verksamhetsberättelse 2020 ver 6 mars

Bokslut 2020 ver 20210228

Valberedningens förslag NF i Sigtunabygden

Revisionsberättelse för 2020

Medlemsbrev o kallelse 31 jan 2021

Årsmötesprotokoll 2021-03-23

 

Årsmöte 05 mars 2020

Verksamhetsberättelse 2019

Dagordning vid årsmötet den 21 mars 2019

Årsmötesprotokoll 5 mars 2020

Årsmöte 21 mars 2019

Verksamhetsberättelse 2018

Kallelse årsmötet den 21 mars 2019

Förslag till dagordning vid årsmötet den 21 mars 2019

 

Här kan du läsa våra verksamhetsberättelser och se vad vi haft för oss de senaste åren:

Verksamhetsberättelse 2018

Verksamhetsberättelse 2017

Verksamhetsberättelse 2016

Verksamhetsberättelse 2015

Verksamhetsberättelse 2014

Verksamhetsberättelse för 2013