Plangruppen

Plangruppen granskar byggplanerna i vår kommun. När byggnation planeras i områden vi finner olämpliga på grund av till exempel höga naturvärden eller bristande kollektivtrafikanslutning kan styrelsen besluta att föreningen ska yttra sig om ärendet. Vi prövar också om planerna stämmer med kommunens övergripande dokument:

Här kan du läsa våra senaste yttranden:

Kontakt
Matz Norling
matznorling@gmail.com