Plangruppen

Plangruppen granskar byggplanerna i vår kommun. När byggnation planeras i områden vi finner olämpliga på grund av till exempel höga naturvärden eller bristande kollektivtrafikanslutning kan styrelsen besluta att föreningen ska yttra sig om ärendet. Här kan du läsa våra senaste yttranden:

Västra Rosersberg, december 2016
Yttrande Västra Rosersberg – verksamheter

Sigtuna Stadsängar etapp 2, september 2016
Yttrande över dp Sigtuna stadsängar etapp 2 SNF 2016-09-08

Femte stadsdelen Arlandastad, maj 2016
Femte stadsdelen

Strandskyddsdispenser 2016
Gran 2 14
Ravsta 5 82

Sigtuna Stadsängar, mars 2015
Yttrande Sigtuna stadsängar

Bostäder vid Garnsviken, augusti 2014
Yttrande över Sigtunabygdens Golf (Bostäder vid Garnsviken)

Steninge slottsstad, 2014
Yttrande detaljplan Steninge slottsstad 2014-08-02
yttrande över detaljplan Steninge slottsstad febr 2014 slutversion

Sigtuna kommuns Översiktsplan september 2013
Yttrande final ÖP2014 2013-09-13

Kontakt
Benny Andersson
bennysigtuna@gmail.com 076-108 12 47