Hållbar mat

Som konsumenter har vi stora möjligheter att påverka genom vilka varor vi väljer. Det bästa vore förstås om det bara fanns schysst mat att välja på, istället för att en stor del av ansvaret ska ligga på oss konsumenter. Men vi sätter press på branschen! Tillsammans med Ekomatcentrum och med stöd av Sigtuna kommun genomför vi kontinuerliga inventeringar av utbudet i livsmedelsbutiker och restauranger i kommunen. Vi tittar på utbudet av ekologiskt, KRAV-märkt och Fairtrade-märkt och, från och med 2016, även utbudet av vegetariskt på restaurangerna. Butiker och restauranger med hög andel ekologiskt diplomeras på Ekogalan.

Vi verkar också för att skapa en lokal verksamhet som ger färre mellanhänder vid försäljning av matvaror till den slutliga konsumenten. Ett seminarium hölls i Forum, Märsta den 3 maj 2018. Seminarieledare var Mats Olsson från Naturskyddsföreningen. Till mötet hade i inbjudits representanter från Länsstyrelsen i Stockholms län och Sigtuna kommun samt presumtiva representanter från producent- och konsumentledet. Cirka fyrtio personer deltog, varav fem var producenter.
_________________________________________________________

Här kan du läsa våra senaste rapporter
Butiksinventeringar
Hållbart utbud i Sigtunas livsmedelsbutiker juli 2017
Rapport Hållbart utbud i Sigtunas livsmedelsbutiker sept 2016
Inventeringsrapport ekologiskt utbud i Sigtuna dec 2015
Inventering av ekologiskt utbud i Sigtuna kommuns livsmedelsbutiker juli 2015
Ekologiskt i Sigtunas livsmedelsbutiker 2014

Restauranginventeringar
Hållbar mat på restaurang och café i Sigtuna kommun 2017
Hållbar mat på restaurang och café i Sigtuna kommun, 2016
Ekologiskt och Fairtrade på restauranger i Sigtuna kommun inkl Arlanda 2015

I pressen
Sigtunabygden om ekodiplomeringen på företagarträffen, september 2016
http://unt.se/sigtunabygden/satsar-pa-ekologiskt-4389576.aspx

Sigtunabygden om restauranginventeringen, maj 2016
http://www.unt.se/sigtunabygden/klimatsmart-lunch-svarast-i-marsta-4219309.aspx

marsta.nu om senaste butiksinventeringen, januari 2016
http://www.marsta.nu/naringsliv/ekologiskt-utbud-okar-bland-kommunens-butiker/

Sigtunabygden om butiksinventeringen, januari 2016
http://www.unt.se/sigtunabygden/eko-okar-i-matbutiker-4072384.aspx 

marsta.nu om Klimatsmart matlagning, september 2015
http://www.marsta.nu/nyheter/start-for-klimatsmart-matlagning-i-sigtuna/

Sigtunabygden om Ekogalan, augusti 2015
http://www.unt.se/sigtunabygden/ny-ekogala-i-kommunen-3828046.aspx
http://www.unt.se/sigtunabygden/hyllar-ekologiska-satsningar-3845772.aspx

 

ButikerSigtuna

Ekogalan 2015. Isabella Söderlund & Wilhelm Berg von Lindhe Willys Märsta, Christina Snöbohm Coop, Arthur Lidl Märsta, Lars Bryntesson, Conny Holmlund Maxi ICA Arlandastad, A Ceder ICA Sigtuna, Ulrika Brydling, Peter Gallhagen ICA Valsta och ICA Sätuna.

restauranger

Ekogalan 2015. Tord Olsson Herrestad lada, Mårten Östman Radisson Blu Arlandia, Trattoria Milano, Lars Bryntesson, Ulrika Brydling, Pernilla Olsen Hotell Kristina, Karin Assarsson Sigtunastiftelsen.