Referensdokument

Naturskyddsföreningen Sigtuna:
Norling 2023 Yttrande Swedavia PFAS-plan 2023
Norling 2015 Masteruppsats SU XRF-as a tool for monitoring of biocide load in boatyards Case study on two boatyards in Lake Mälaren
Norling 2013 Water Balance Calculations in U rban A rea C atchments Case Study Märstaån
Norling 2013 Implementing Risk Governance in the European Water Framework Directive Case study Märstaån Catchment, Sweden
Norling 2011 Kandidatuppsats SH Märstaån – ett vattenlandskap Är våtmarker och dammar vägen framåt?

Swedavia AB:
Niras 2023 Recipientutredning Märstaån
Miljörapport 2023 Stockholm Arlanda Airport
Miljörapport 2022 Stockholm Arlanda Airport
Miljörapport 2021 Stockholm Arlanda Airport
Miljörapport 2020 Stockholm Arlanda Airport
Miljörapport 2019 – Stockholm Arlanda Airport
Handlingsplan PFAS 2019 Ver4
Miljörapport 2018 Stockholm Arlanda Airport
Miljörappoert 2017 Stockholm Arlanda Airport
Miljörapport 2016 Stockholm Arlanda Airport

Länsstyrelsen Stockholm:
Märstaåns vattenkvalitet 2015

Norrvatten
2023 Källor till PFAS, massbalans för Östra Mälarens Vattenskyddsområde

Sigtuna kommun:
Dagvattenpolicy för Oxunda vattensamverkan (KS 17 oktober 2016 §165)
Vattenplan Sigtuna kommun (KS 17 oktober 2016 §164)
VA-plan 2017 (KF 9 mars 2017 §48, beslut att anta revidering 8 april 2018)

Märstaåns Vattensamverkan:
Vattenkemiska undersökningar i Märstaån 2022 ( Naturvatten info@naturvatten.se)
Vattenkemiska undersökningar i Märstaån 2019
Vattenkemiska undersökningar i Märstaån 2017
Vattenkemisk provtagning Årsrapport 2016
2015 Planeringsunderlag för Märstaån