Styrelsemedlemmar

Styrelse  2019/20 Kontakt:

sigtuna@naturskyddsforeningen.se

Matz Norling: Ordförande – Webbansvarig.

Naturgeograf från Stockholms universitet med hydrologisk inriktning. Har arbetat på Ericsson som seniorspecialist inom mobila bredbandsnät. Senare även med miljöteknik på Stockholms universitet med fokus på Östersjön. Intresseområde är vattenfrågor och miljögifter inom Sigtuna kommun.
Kontakt:  070-591 18 99


Mats Olsson: Vice ordförande.
Mats Olsson, bosatt i Sigtuna, är professor in Markvetenskap vid Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) I Uppsala sedan 1989. Från april 2014 dock professor emeritus I samband med pensionering. Han är också adjungerad professor vid North Carolina State University (NCSU) i USA. Han har undervisat, forskat och handlett doktorander inom ämnet markvetenskap, särskilt med inriktning mot skogsbruk. Forskningen har omfattat t ex markskador genom körning med tunga fordon, markförsurning, vittring samt skogens betydelse för växthusgaser och klimat. På senare tid har han också engagerat sig i frågor som rör naturbete och biologisk mångfald. Mats Olsson är numer också markägare i trakten av Norrtälje och tar aktiv del I praktiskt skogs- och jordbruk inklusive djurhållning.
Kontakt:  070-631 60 54

Åsa Johansson: Biolog med inriktning ekotoxikologi. Har jobbat 30 år inom både offentlig och privat sektor med miljö-och hållbarhetsfrågor. Engagerad i växter, både vilda och odlade samt att få ett mera hållbart byggande och exploatering.
Kontakt: 0705-724 686

Anna Holmgren: Pensionerad lärare och engagerad i naturskyddsföreningen sedan 20 år.
Kontaktperson för trafikgruppen i Sigtuna kommun.
Kontakt: 073 700 59 66

 

 

Karin Bernodt: Sekreterare Bosatt i Sigtuna. Veterinär med inriktning patologi, jobbar på Statens Veterinärmedicinska Anstalt (SVA) i Uppsala. Har tidigare jobbat med viltpatologi, varit kliniskt verksam inom tamdjur och zoodjur, undervisat i sjukdomslära på naturbruksgymnasium samt jobbat som gränskontrollveterinär vid Arlanda. Har stort intresse för djur, natur och miljöfrågor. Jag fotograferar mycket och gärna, i synnerhet djur såväl vilda som tama.

Kontakt: 070-8180660

Ola Jennersten: Styrelseledamot. Jag är biolog, docent i zooekologi, och något av naturnörd. Jag jobbar på Världsnaturfonden sedan nästan 30 år med grön naturvård, naturbetesmarker, biosfärområden, illegal arthandel och tigrar. Jag är också passionerad fotograf och har nyligen skrivit två böcker om illegal arthandel med fokus på elefanter, noshörningar och tigrar. Att boosta trädgården för att hjälpa bygdens djur och natur är en annan passion, mängder med holkar av olika slag, solceller och ängar som jag slår varje sensommar är tydliga inslag i vår trädgård. Gift med två barn.
Kontakt: 070-555 14 02

Rose-Marie Löf:
Kassör Kontakt: 079-332 23 27

Sigtuna stadsodling/Återbruk-Återanvändning:
Gunnel Petersson: Styrelseledamot
Kontakt: 073-076 91 38