Styrelsemedlemmar

Styrelse  2018


Mats Olsson: Ordförande. 
Professor emeritus vid Institutionen för mark och miljö, SLU i Uppsala
Kontakt: mats.olsson@slu.se

 

 

 

 

Matz Norling: Vice ordförande – Webbansvarig. Rena vatten.
Naturgeograf från Stockholms universitet med hydrologisk inriktning. Har arbetat på Ericsson som seniorspecialist inom mobila bredbandsnät. Senare även med miljöteknik på Stockholms universitet med fokus på Östersjön. Intresseområde är vattenfrågor inom Sigtuna kommun.
Kontakt: matznorling@gmail.com

 

 

Åsa Johansson: Biolog med inriktning ekotoxikologi. Har jobbat 30 år inom både offentlig och privat sektor med miljö-och hållbarhetsfrågor. Engagerad i växter, både vilda och odlade samt att få ett mera hållbart byggande och exploatering.
Kontakt :asalillian@hotmail.se