Styrelsemedlemmar

Styrelse  2019/20


Mats Olsson: Ordförande. 
Mats Olsson, bosatt i Sigtuna, är professor in Markvetenskap vid Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) I Uppsala sedan 1989. Från april 2014 dock professor emeritus I samband med pensionering. Han är också adjungerad professor vid North Carolina State University (NCSU) i USA. Han har undervisat, forskat och handlett doktorander inom ämnet markvetenskap, särskilt med inriktning mot skogsbruk. Forskningen har omfattat t ex markskador genom körning med tunga fordon, markförsurning, vittring samt skogens betydelse för växthusgaser och klimat. På senare tid har han också engagerat sig i frågor som rör naturbete och biologisk mångfald. Mats Olsson är numer också markägare i trakten av Norrtälje och tar aktiv del I praktiskt skogs- och jordbruk inklusive djurhållning.
Kontakt: mats.olsson.sigtuna@outlook.com  070-631 60 54

Matz Norling: Vice ordförande – Webbansvarig.

Naturgeograf från Stockholms universitet med hydrologisk inriktning. Har arbetat på Ericsson som seniorspecialist inom mobila bredbandsnät. Senare även med miljöteknik på Stockholms universitet med fokus på Östersjön. Intresseområde är vattenfrågor inom Sigtuna kommun.
Kontakt: matznorling@gmail.com 070-591 18 99

Åsa Berg: Sekreterare
Infödd Märstabo. Har läst en del biologi och geovetenskap. Jobbat på förskola och med administration. Har varit medlem i SNF sedan 90-talet, men blivit aktiv först på senare år. Intresserad av blommor, är gärna med på slåttern och är även floraväktare.
Kontakt: nemorosa.berg@live.se 073-703 08 92

Benny Andersson: Kassör – Jag kom in i styrelsen redan på 1990-talet.Eftersom jag är ekonom blev jag genast vald till kassör i kretsen. Gillar att vara ute i naturen, ägnar mycken tid åt odling och jobbade en tid med Agenda 21-frågor i Sigtuna kommun. Detaljplaner och strandskyddsdispenser har jag lagt många timmar på.
Kontakt: bennysigtuna@gmail.com 076-108 12 47

Åsa Johansson: Biolog med inriktning ekotoxikologi. Har jobbat 30 år inom både offentlig och privat sektor med miljö-och hållbarhetsfrågor. Engagerad i växter, både vilda och odlade samt att få ett mera hållbart byggande och exploatering.
Kontakt: asalillian@hotmail.se

Anna Holmgren: Pensionerad lärare och engagerad i naturskyddsföreningen sedan 20 år.
Kontaktperson för trafikgruppen i Sigtuna kommun.
Kontakt: kampasten2@yahoo.se

 

 

Karin Bernodt: Bosatt i Sigtuna. Veterinär med inriktning patologi, jobbar på Statens Veterinärmedicinska Anstalt (SVA) i Uppsala. Har tidigare jobbat med viltpatologi, varit kliniskt verksam inom tamdjur och zoodjur, undervisat i sjukdomslära på naturbruksgymnasium samt jobbat som gränskontrollveterinär vid Arlanda. Har stort intresse för djur, natur och miljöfrågor. Jag fotograferar mycket och gärna, i synnerhet djur såväl vilda som tama.

Kontakt karin.bernodt@hotmail.com 070-8180660

Ola Jennersten: Styrelseledamot. Jag är biolog, docent i zooekologi, och något av naturnörd. Jag jobbar på Världsnaturfonden sedan nästan 30 år med grön naturvård, naturbetesmarker, biosfärområden, illegal arthandel och tigrar. Jag är också passionerad fotograf och har nyligen skrivit två böcker om illegal arthandel med fokus på elefanter, noshörningar och tigrar. Att boosta trädgården för att hjälpa bygdens djur och natur är en annan passion, mängder med holkar av olika slag, solceller och ängar som jag slår varje sensommar är tydliga inslag i vår trädgård. Gift med två barn.

ola@jennersten.se 070-555 14 02

Sigtuna stadsodling:
Gunnel Petersson
gunnel.sigtuna@telia.com 073-076 91 38