Yttranden

Magnegatan 2018
Magnegatan september 2018
Yttrande från NF

Brista 2018
Brista verksamhetsområde september 2018
Yttrande från NF

Västra Rosersberg, september 2018
Västra Rosersberg, september 2018
yttrande NF västra rosersberg

Västra Rosersberg, december 2016
Yttrande Västra Rosersberg – verksamheter

Sigtuna Stadsängar etapp 2, september 2016
Yttrande över dp Sigtuna stadsängar etapp 2 SNF 2016-09-08

Femte stadsdelen Arlandastad, maj 2016
Femte stadsdelen

Strandskyddsdispenser 2016
Gran 2 14
Ravsta 5 82

Sigtuna Stadsängar, mars 2015
Yttrande Sigtuna stadsängar

Bostäder vid Garnsviken, augusti 2014
Yttrande över Sigtunabygdens Golf (Bostäder vid Garnsviken)

Steninge slottsstad, 2014
Yttrande detaljplan Steninge slottsstad 2014-08-02
yttrande över detaljplan Steninge slottsstad febr 2014 slutversion

Sigtuna kommuns Översiktsplan september 2013
Yttrande final ÖP2014 2013-09-13