Rik natur

Blommande vägkanter

I Sverige finns hela 600 000 vägkanter – en outnyttjad yta som vi vill ta tillvara på genom att skapa Världens längsta blomsteräng längs Sveriges vägar.
Läs vilka sorter vi inventerade i juni 2023

Protokoll 1

Protokoll 2

Protokoll 3

Nu har vi fått full fart på pollinationsprojektet på Sigtuna golfbana.

I länken finns en sammanfattning kring projektet och årets arbete.
Pollinationsprojektet på Sigtuna golfbana

Variationen av arter i landskapet kallas biologisk mångfald och ger oss flera ekosystemtjänster vi inte klarar oss utan. Det handlar bland annat om produktion av mat, ren luft, kolinlagring, matjordsbildning, och pollinering. Utrotningen av arter är idag en av mänsklighetens stora hot.

 

Så arbetar Naturskyddsföreningen för att bevara våra öppna landskap