Recept

Genom att använda miljömärkta
varor gör vi naturen och därigenom
mänskligheten en stor tjänst.
Vi har under arbetet med recepthäftet
därför så långt det var möjligt
använt miljömärkta varor, som kan
tyckas dyrare i inköp men genom att
minska på andelen animalier motverkas
detta.

RÄTT MED LITE KÖTT pdf