Klimatförändringar 2018

Hur kommer Sigtuna kommuns vatten att påverkas av framtida klimatförändringar. Vi har startat ett projekt med 3 elever från Arlandagymnasiet som skall undersöka hur Vandrarmusslans filtrering påverkas av ändrade förutsättningar.