Miljö

Kommunens klimatmål för 2020 är en minskning på 40 % av växthusgaser jämfört med 1990 enligt Kommunfullmäktiges beslut 2010. Enligt kommunens Klimatstrategi kommer drygt 90 % av alla koldioxidutsläpp från transportsektorn. Slutsats: En minskning av fossilbränsledrivna transporter inom kommunen borde därför vara högsta prioritet för kommunens ledning och kommunens medborgare om en minskad klimatpåverkan ska kunna ske. Idag sker endast 20 % av kommuninvånarnas resor kollektivt, en av de lägsta procenten i landet. En handlingsplan för ökad andel kollektivtrafikresande saknas för kommunen.

Naturskyddsföreningen i Sigtunabygden arbetar inom områdena trafik och återvinning, se information under respektive flik.

Kontakt Anna Holmgren kampasten2@yahoo.se

Äldre material från Omställning Sigtuna