Miljö

Framtidens klimat, vart är vi på väg?

Torsdag 23 Mars kl.18.30 – ca 20.30
Lokal: Sätunakyrkan Södergatan 23, Märsta
För att klara Parisavtalets mål på en temperaturökning väl under 2 grader, med sikte på 1,5 grad, behöver Sigtuna kommuns koldioxidutsläpp begränsas. Med nuvarande utsläppstakt spräcks budgeten om tre år och utsläppen behöver minska med 21 procent årligen.
Här hittar du de presentationer som gjordes under kvällen.
Introduktion Matz Norling, Naturgeograf, ordförande Naturskyddsföreningen i Sigtunabygden
Agenda 2030 Sigtuna. Gill Brodin Ordförande Agenda 2030-utskottet, Helen Ericson. Hållbarhetschef Sigtuna kommun.
Paris, koldioxidbudgetar och lokal klimatomställning. Isak Stoddard. Doktorand vid Institutionen för geovetenskaper, Naturresurser och Hållbar utveckling, Uppsala universitet
Det senaste inom klimatområdet. Kevin Noone Professor of Chemical Meteorology at the Department of Environmental Science (ACES) at Stockholm University