Giftfria livsmiljöer 2018

Projektet, som görs tillsammans med Naturskolan, kommer att mäta föroreningar på ett antal ställen i Sigtuna kommuns vatten med hjälp av vandrarmusslor utplacerade i burar. Koppling finns till förra årets fynd av PCB i Steningeviken, SLU kartläggning av sediment i Mälaren, SLU vattenprov i Mälaren, Länsstyrelsens vattenprov i Märstaån och förhoppningsvis stadsbyggnadskontorets/Struktors sedimentundersökningar i Märstaån.

Analys av PFAS-ämnen görs av SLU. Analys av PCB och tungmetaller finansieras av Sigtuna kommun och LIFE IP Rich Waters 

 

Första fälthelgen 12/10 plockades 250 vandrarmusslor som senare skall sättas ut i burar.

Fredag 19/10 2018 placerade vi ut 6 st burar med 50 musslor i varje bur. Fin dag med sol, vindstilla och bad i elvagradigt vatten. Nu skall burarna vara på plats i tre veckor och sen skall miljögifter i musslorna analyseras på SLU. https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2022339124549837&id=299781993472234

Fredag 9/11 Upplockning

Vi hade en bra dag igår trots det gråa vädret! Vi blev upphämtade av Peja vid skolan och mötte upp Johan vid första provlokalen (Rosersbergsviken, vid slutet av Marängsån/Oxundaån). Där blev vi välkomnade av fåren. 😊 När vi tog upp burarna, öppnade vi dem och lade vandrarmusslorna i folie sen en plastpåse med provlokalens namn. Sedan förvarades vandrarmusslorna i en kantin med kylklampar och ett lock. Vid varje provlokal togs det vattenprover. Sen åkte vi vidare med Peja till Rosersbergs små båthamn.

I vissa burar saknades en – två vandrarmusslor och ibland hade en vandrarmussla dött. Den bur som utmärkte sig från de andra burarna var buren vid bron över Märstaån, den var väldigt rostig. Buren vid Näsudden var nästan fri från rost, men däremot var det olja eller smuts i vattnet som syntes. De flesta vandrarmusslor verkade trivas då de satte ihop med byssustrådar.

Dagen avslutades vid 16-tiden, då frystes vandrarmusslorna och vattenproverna in. Nästa vecka bär det av till SLU med vandrarmusslorna 😁/ Med vänlig hälsning, Hanna

Fredag 16/11 2018
Det blev en full dag för oss när vi jobbade med våra vatten- och musselprover. Excellent handledning av Frank och support från Johan, Peja och Matz. Vi kom tillbaka först när mörkret lagt sig vid 17.30.
Dagen startade med rundvandring på SLU och sen en grundlig genomgång av säkerhetsregler för labbarbete och labbeskrivningen.
Vi vakuumfiltrerade våra 8 vattenprover genom en 0.45 um filter för att få bort de flesta organiska ämnena innan körning i vätskekromatografen senare.
Därefter började vi plocka ut mjukdelarna ur våra musslor och förbereda för vidare analys.
5 st musslor från varje provlokal placerades i små behållare för vidare bearbetning samt ytterligare 2 musslor från varje lokal i samma behållare som referens.
Sen tillsattes ANC 1.5 ml och 0,01% FA och vi homgeniserade  därefter proven och blankprov vid 5000 varv, 2x40s 
Efter blev det centrifugering 3900 varv, 15 min, 20C för att skilja ut en vätskefas för senare analys.
Därefter flyttades ung 1 ml av vätskan efter ytterligare filtrering i en spruta med 0.2 um filter över till Eppendorfbehållare som sedan skall frysas och centrifugeras ytterligare inför den slutliga analysen i vätskekromatografen. som Frank gör på måndag.
Johan kämpade under tiden med våra återstående musslor som vi skall skicka till ALS för analys av PCB och tungmetaller nästa vecka.
Sammantaget en bra och lärorik dag under utmärkt ledning av doktoranden Frank!