Rena vatten 2018

Projektet, som görs tillsammans med Naturskolan, kommer att mäta föroreningar på ett antal ställen i Sigtuna kommuns vatten med hjälp av vandrarmusslor utplacerade i burar. Koppling finns till förra årets fynd av PCB i Steningeviken, SLU kartläggning av sediment i Mälaren, SLU vattenprov i Mälaren, Länsstyrelsens vattenprov i Märstaån och förhoppningsvis stadsbyggnadskontorets/Struktors sedimentundersökningar i Märstaån.

Första fälthelgen 12/10 plockades 250 vandrarmusslor som senare skall sättas ut i burar.