Genomförda aktiviteter

2019

ONSDAG 13 FEBRUARI
Linet – möjligheternas fiber
Eva Andersson berättar och visar linets
hemligheter. Eva Anderson var länshemslöjdskonsulent
1970-2008 i AB län, med
lin som specialintresse. I dag ordförande i
Linodlarföreningen Fransåker.
Kl. 18.30. Hyresgästernas hus, Södergatan
50, nära Märsta station. Anmäl dig
gärna: gunnel.sigtuna@telia.com och 073-0769138

ONSDAG 6 MARS
Kollektivtrafiken – minskar utsläpp
och minskar köer
Hur ska den bli bättre? Locka fler?
Mats Weibull, bygg- och trafiknämndens
ordförande deltar. Förslag: Direktbuss till
Kista – Danderyds sjukhus – ev. Universitetet?
Bussfil utmed väg 263 med
infartsparkeringar utan avgift.
Bättre förbindelser med Arlanda. Tätare
buss- och tågförbindelser. Alla ska med!
Skolbusstrafiken måste fungera…
Fika kl. 18. Möte kl. 18.30-ca 20.30.
Hyresgästernas hus, Södergatan 50, nära
Märsta station.
Kontakt Anna Holmgren, kampasten2@yahoo.se, 073-7005966

TORSDAG 21 MARS
Årsmöte med fokus på
klimatet
På vårdagjämningen träffas
vi för årsmöte 2019. Vi
börjar med fika och smörgås
och så får vi höra vår
förre generalsekreterare Svante Axelsson
berätta om arbetet i Naturskyddsföreningen
och om sin nuvarande roll som nationell
samordnare i klimatarbetet. Alla är
välkomna att lyssna till och träffa Svante.
Därefter börjar årsmötet.
Kl. 18.00, Hyresgästernas hus, Södergatan
50, nära Märsta station. Kontakt:
Gunnel Petersson, 073 076 91 38,
gunnel.sigtuna@telia.com

LÖRDAG 6 APRIL
Klädbytardag
Kom och ta med dig rena, fräscha kläder.
Du får en kupong för varje plagg du
skänker. Kupongen kan du sedan använda
till andra kläder du vill ha. Ingen kostnad.
Allt överblivet skänkes till välgörenhetsorganisationer
i kommunen. I samarbete
med Sigtuna Museum och Sigtuna Vatten
och Renhållning.
Plats: Sigtuna Museum. Tid kl. 12-16.
Inlämning: Fredag kl 14-16 lördag från kl 11.00. Max
5 plagg
Kontakt: Gunnel Petersson,
073 076 91 38, gunnel.sigtuna@telia.com

 

ONSDAG 10 APRIL
Skogens hemligheter – miljöfilm
och samtal med Claes Andrén
Naturfilmen Skogens hemligheter av biologen,
forskaren och naturfilmaren Claes
Andrén, handlar om biologisk mångfald
och om naturen som förebild för modern
teknik, nya mediciner och spännande
design. Efter filmen inleder Claes Andrén
samtalet om sin film i ett samtal med
Ola Jennersten, expert på biologisk
mångfald och internationell miljövård på
WWF. I samverkan med Sigtunastiftelsen
och Nya Omställning Sigtuna.
Kl. 19.00, Sigtunastiftelsens bibliotek

ONSDAG 24 APRIL
POLITISKT SAMTAL I VALSTA KYRKA
Hur kan vi bidra till
en hållbar framtid för oss
och kommande generationer?
EQUMENIAKYRKAN
Sigtuna Märsta kristna råd
Onsdag 24 april kl 19.00–20.30
i Teatern i Valsta församlingshem,
Svenska kyrkan, Bragegatan 3, Märsta

Det blev många intressanta diskussioner i Valsta kyrka  bl a om det går att stoppa utbyggnaden av en fjärde bana på Arlanda, ekonomisk tillväxt, Agenda 2030 beredning och vikten av utbildning. Se Mats inledning nedan.

https://www.facebook.com/watch/?v=275267893378706

LÖRDAG 27 APRIL

Det var en fantastisk dag på många sätt.
Solen sken från en klarblå himmel.
Vi jobbade på bra, tog ner två hässor och
räfsade. Då fann vi vårblommor bl.a. många gullvivor.
Under fikat såg vi flera fina fjärilar flyga förbi.
Ola kände genast igen dem och delade med
sig av sina kunskaper om dessa och andra insekter.
Viby by är en miljö som bör intressera många.

LÖRDAG 11 MAJ
Fågelmorgon vid Fysingen
När många av våra flyttfåglar har kommit
tillbaka träffas vi för att lyssna och se
dem och de andra bevingade vännerna
tillsammans med vår kunnige ledare
Anders Turesson.
Samling vid Märsta station kl. 6.45 för
samåkning eller vid Åholmen kl. 7.00.
Kontakt: Gunnel Petersson,
073 076 91 38, gunnel.sigtuna@telia.com

ONSDAG 22 MAJ
Biologiska mångfaldens dag
Utflykt till vår tidigare slåtteräng på
Munkholmen med kungsängsliljor m.m.
Cykla gärna med oss dit. Vi träffas i
Märsta resp. Sigtuna. Ta med fika. Vi
bjuder på tips på ätbara vilda växter och
provsmakning.
Samling vid ingången till Munkholmens
naturreservat kl. 19. Eller cykla
med oss från Märsta station kl. 18.00,
Valsta Centrum kl. 18.15 eller minigolfen
i Sigtuna kl. 18.30.
Kontakt: Anna Holmgren,
073 700 59 66, kampasten2@yahoo.se

SÖNDAG 16 JUNI
De vilda blommornas dag Inställd
Arrangeras traditionsenligt tillsammans
med Svenska Botaniska Föreningen.
Kom med på en ledarledd promenad i
blomrik Upplandsnatur! Information
om tid och plats på hemsidan.
Anmälan senast 14 juni till
Benny Andersson, 076 108 12 47,
bennysigtuna@gmail.com

TORSDAG 27 JUNI
Arlandas blommande startbanor
Swedavias biolog Magnus Persson guidar
oss långt in bland Arlandas startbanor
där skötseln skapat perfekta miljöer för
många olika växtarter.
Anmälan till Ola Jennersten,
070 555 14 02, ola@jennersten.se

En solig dag i slutet av juni öppnade Swedavias biolog Magnus Persson portarna till Arlands väldiga gräsmarker som omger landningsbanorna. Det var femton entusiastiska medlemmar från Naturskyddsföreningen som fick förmånen att under Magnus guidning möta den rikedom av blommande växter som skapats av flygplatsens skötsel. Tillträde är ytterst begränsat och kontrollen var lika hård som vid ordinarie flygning.
– Det är flygsäkerheten som avgör skötseln, berättade Magnus, men som ett resultat av regelbunden klippning får många sällsynta växtarter möjlighet att trivas.
Vi såg bland annat mängder med sötväppling, mjölon- och backtimjanmattor, tjärblomster, backnejlika, backglim, nattviol, ullört och den sällsynta styv femfingerört. Det stäpplika landskapet är också hem för många sånglärkor och insekter, bland annat flera arter vildbin och myror. Områdets verkliga pärla, fältgentiana som blommar i tusental i augusti, var vi för tidiga för att se.

Backtimjan är marktäckare och klarar sig bra vid klippning och slipper då konkurrens med högväxta arter.

En mjölkört sträcker upp sig i det annars hårt klippta området

Arlanda är en fantastisk blandning av teknik och natur – en natur som förmodligen är okänd för de flesta

Swedavias biolog Magnus Persson förklarar de biologiska förutsättningarna för områdets flora.

SÖNDAG 11 AUGUSTI
Slåttergille i Viby by
Prova på att slå med lie, räfsa och
sätta upp en hässja. Att vårda ängsmark
på gammalt vis är roligt och
hjälper till att bevara ängsväxter
och underlättar för bin och fjärilar.
Ta med hela familjen, matsäckskorg
och gå vår tipspromenad. Om
du har ta med liar och räfsor.
I samarbete med Fastighetsverket.
Kl. 10.00 – ca 14, scoutstugan i
Viby by, Sigtuna. Ta buss 570 till
Vibyvägen. Ring därifrån så hämtar
vi. Kontakt: Åsa Berg, 073 703
08 92, nemorosa.berg@live.se

Slåttergille i Viby by, ca 20 deltagare i olika åldrar och mkt gräs och älggräs slaget o hässjat. Intressant ”kort föredrag” om biomångfald o slåttern.

LÖRDAG 7 SEPTEMBER
Svamputflykt i Rävsta
Välkommen ut i svampskogen. Våra
duktiga svampkännare, Lars-Gunnar
Bråvander och Birgit Hagman, hjälper
dig att reda ut vilka svampar som går att
äta, och vilka du ska undvika. Vi ordnar
grilleld. Ta med matsäck.
Kl. 10.00 Friluftsfrämjandets torp Stora
Embarsboda, Rävsta. Ta buss 570 eller
575 till Rävsta gård. Hör av dig, så hämtar
vi vid bussen.
Kontakt: Carl Hård af Segerstad,
070 317 06 98, carl.hard@telia.com

2018

MÅNDAG 12 NOVEMBER
Naturen är viktig för hållbar utveckling
Var planeras nybyggnation i vår kommun? Varför är naturen viktig? Hur kan vi planera och kompensera, för att utvecklingen ska bli hållbar? Från Sigtuna kommun har vi bjudit in: Germund Landqvist mark- och exploateringschef, Maria Pettersson kommunekolog och Emma Asterhag vatten- och miljöplanerare, som berättar och svarar på dina frågor.
Fika från kl. 18. Föreläsning kl. 18.30-ca 20.30. Hyresgästernas Hus, Södergatan 50 (ett kvarter från stationen) Märsta. Vägbeskrivning längst ned på denna sida.
Föranmäl dig gärna så underlättas planeringen. Anna Holmgren, 073‑700 59 66, kampasten2@yahoo.se

Marias presentation

Skriftligt svar från Emma Asterhag

OKTOBER

LÖRDAG 6 OKTOBER Inställd!
Den färgrika maten
Kom och lyssna på en kort resumé om vad det innebär att byta matvanor till en växtbaserad kost. Vad dess många positiva effekter är för vår hälsa. En inblick i miljöaspekter och vilka möjligheter det öppnar för vårt sätt att konsumera. Vi tillagar en enkel vegansk maträtt tillsammans, till självkostnadspris.
Kl. 11.00 Hyresgästernas Hus, Södergatan 50, Märsta. Vägbeskrivning längst ned på denna sida.
Föranmäl dig gärna så underlättas planeringen. Begränsat antal platser. Mariël Törne, mariel.c.torne@gmail.com, 076‑306 89 32

___________________________________________________________

SEPTEMBER

SÖNDAG 16 SEPTEMBER
Svamputflykt
Välkommen ut i svampskogen. Våra duktiga svampkännare hjälper dig att reda ut vilka svampar som går att äta, och vilka du ska undvika. Vi ordnar grilleld. Ta med matsäck.
Kl. 10.00 Friluftsfrämjandets torp Stora Embarsboda, Rävsta. Vägbeskrivning längst ned på denna sida. Hör av dig, så hämtar vi vid bussen.
Kontakt: Gunnel Petersson, 073‑076 91 38

___________________________________________________________

Torsdag 23 augusti
”Hur skapar vi tillsammans en hållbar framtid i Sigtuna kommun?”
Ett annorlunda politiskt samtal i valtider
Torsdagen den 23 augusti kl 19.00 – 20.30 kommer representanter för alla politiska partier som finns företrädda i Sigtuna kommunfullmäktige till ett samtal i Sätunakyrkan, Södergatan 23 i Märsta

___________________________________________________________

AUGUSTI

LÖRDAG 11 AUGUSTI
Slåttergille i Viby by
Prova på att slå med lie, räfsa och sätta upp en hässja. Att vårda ängsmark på gammalt vis är roligt och hjälper till att bevara ängsväxter och underlätta för bin och fjärilar. Ta med hela familjen, matsäckskorg och, om du har, liar och räfsor. I samarbete med Fastighetsverket.
Kl. 10.00-ca 14, scoutstugan Viby by, Sigtuna.
Kontakt: Åsa Berg, 073‑703 08 92

___________________________________________________________

JULI

LÖRDAG 28 JULI
En kväll om fladdermöss
Vi börjar inomhus med att fladdermuskännaren Johnny de Jong ger oss en introduktion om fladdermöss; vilka arter som finns, var de finns och hur de lever, äter, förökar sig och övervintrar. Om vädret är lämpligt går vi ut när mörkret faller för att titta på fladdermössen och deras beteenden. Med lite tur lyckas vi kanske fånga något exemplar i ett nät (skadar inte fladdermusen) för att granska den mer i detalj.
Kl. 19.00-ca 23, givetvis fritt att lämna tidigare. Hyresgästernas Hus, Södergatan 50, Märsta. Vägbeskrivning längst ned på denna sida.
Anmälan senast 23 juli till Gunnel Petersson, 073‑076 91 38, gunnel.sigtuna@telia.com

______________________________________________________________

SÖNDAG 17 JUNI

De Vilda Blommornas Dag
I Hällsboskogen. Söndagen 17 juni kl 10.30
Saml på parkeringen vid Billbyvägen. Buss 575 Hertigvägen.
Anm. till Benny Andersson 076 1081247 bennysigtuna@gmail.com

2017

FEBRUARI

MÅNDAG 12 FEBRUARI OBS! ÄNDRAD PLATS, SE NEDAN
Fräsch på riktigt
Vi tittar på vilka farliga ämnen som finns i olika skönhetsprodukter. Vad gör de med våra kroppar? Naturskyddsföreningen driver just nu ett projekt, Surfejs, som handlar om att få bort farliga ämnen, t.ex. PFAS, ur produkterna som vi använder dagligen. Vi hjälper dig att navigera rätt och göra kloka miljöval även från skönhetshyllan.
Kl. 18.30-ca 20.30 Forum, Stockholmsvägen 25, Märsta
Anmälan senast 7 februari till Catarina Kignell-Lallo, kignell_lallo@hotmail.com, 070‑586 99 31

ONSDAG 21 FEBRUARI
Film och samtal: An Inconvenient Sequel av Al Gore
Miljöfilm och samtal kring Al Gores nya dokumentärfilm An Inconvenient Sequel. Inleder gör Lisen Schultz, PhD, forskare på Stockholm Resilience Centre som driver flera forskningsprojekt, där hon ofta samarbetar med klimatforskaren Johan Rockström. I samverkan med Sigtunastiftelsen, Omställning Sigtuna och Biograf Gröna Ladan.
Kl. 19.00 biograf Gröna Ladan, Gröna gränd 6, Sigtuna. Entré: 75 kr.
Förboka gärna biljetter på boka.gronaladan.se. Filmen är textad på svenska.

LÖRDAG 24 FEBRUARI
Naturbete – kött, mjölk, mångfald och landskap
Välkommen till en eftermiddag då vi skall belysa och diskutera våra möjligheter till kött- och mjölkproduktion i Sverige, och hur detta samtidigt påverkar den biologiska mångfalden och landskapsbilden. En bakomliggande tanke är att våra bästa jordbruksmarker i så liten grad som möjligt skall användas för produktion av djurfoder. Dessa marker skall användas till produktion av andra livsmedel, t ex säd. En viktig fråga som kommer att belysas är i vad mån vi kan bli självförsörjande. Nötkött producerat på trädbevuxna marker kan dessutom bli bättre ur klimatsynpunkt än annat nötkött tack vare kolinlagring i träden och ett ljust landskap som återreflekterar en stor del av den inkommande solenergin. Våra presentatörer, Urban Emanuelsson och Karl-Ivar Kumm, är välkända och välrenommerade forskare inom vårt tema. Urban arbetar med naturvård vad gäller jordbrukslandskapet, fjällen och för ett hållbart utnyttjande av skogen. Karl-Ivar forskar om produktion av ekologiskt nötkött och andra ekosystemtjänster vid bete på mosaik med hagmark och skog
Kl. 13.00-16.00 Hyresgästernas Hus, Södergatan 50, Märsta. Vägbeskrivning längst ned på denna sida.
Anmälan senast 19 februari till Mats Olsson, 070‑631 60 54, mats.olsson@slu.se

Program
13.00–13.15: Välkommen och kort introduktion
13.15–14.00: Vår inhemska potential till kött- och mjölkproduktion på naturbetesmark och i skog. Kan vi bli självförsörjande och till vilket pris?  Docent Karl-Ivar Kumm, Sveriges lantbruksuniversitet.
14.00–14.30: Kaffe och förtäring
14.30–15.15: Naturbetets betydelse för biologisk mångfald och landskapsbild. Prof. Urban Emanuelsson, Sveriges lantbruksuniversitet.
15.15–15.55: Paneldiskussion
15.55–16.00: Avslut

___________________________________________________

MARS

TISDAG 6 MARS
Så lyckas du med grönsaksfröer
Frö- och odlingsseminarium med Sven Secher, Näsets Gröna. I samverkan med Sigtunastiftelsen, Sigtuna trädgårdsförening, Sigtuna stadsodlare och Omställning Sigtuna.
Kl. 18.00-20.00 FLYTTAT TILL STÖRRE LOKAL, HÅLLS I STORA SALEN SOM NÅS VIA SIGTUNASTIFTELSENS HUVUDENTRÉ Sigtunastiftelsens bibliotek, Manfred Björkquists allé 4, Sigtuna.
Kontakt: Barbro Nielsen 070‑277 32 68

ONSDAG 14 MARS
Svenska rovdjur och årsmöte
Rovdjurshandläggare Arne Söderberg berättar om hur rovdjuren har utvecklats i Sverige med tyngdpunkt på Stockholms län. Arne Söderberg har varit forskningsingenjör på Svenska Jägareförbundet och Statens Veterinärmedicinska Anstalt i 25 år där han arbetade med de fyra stora rovdjuren. Sedan 2014 är han rovdjurshandläggare på länsstyrelsen i Stockholm. Sedan följer mingel med förtäring till självkostnadspris. Alla är hjärtligt välkomna! Därefter det sedvanliga årsmötet.
Kl. 18.30 Sockenstugan, Olofsgatan 19, Sigtuna.
Kontakt: Carl Hård af Segerstad, 070‑317 06 98, carl.hard@telia.com

___________________________________________________________

APRIL

ONSDAG 18 APRIL
Odla ekologiskt i trädgården – Föredrag med Christina Winter
En introduktion till den ekologiska odlingsmetoden och hur du kan använda den för att odla egen mat. Massor av praktiska tips för odling av grönsaker, frukt och bär. Förslag på härdiga växter och sorter för odling både direkt i jorden och i lådor.

  • Den levande jorden
  • Hushålla med växtnäring och odla den själv
  • Förebygg problem med skadegörare
  • Odla med naturen och gynna mångfalden
  • Odla tillsammans med andra

Christina Winter är hortonom och har arbetat i många år med yrkesmässig ekologisk trädgårdsodling. Förra året kom boken Trädgårdsmyller – Insekterna som hjälper Dig att odla. Den handlar om pollinerare och naturliga fiender och hur vi kan gynna småkryp i trädgården. I samband med föredraget finns boken till försäljning.
Kl. 19.00 Sigtunastiftelsens bibliotek, Manfred Björkquists allé 4, Sigtuna.
Fri entré!
Anmälan senast 16 april till Gunnel Petersson, gunnel.sigtuna@telia.com, 073-076 91 38

LÖRDAG 21 APRIL
Fagning i Viby by
Kom och hjälp till att städa bort kvistar, löv och fjolårsgräs för att de vackra ängsblommorna ska trivas. Medtag matsäck och gärna räfsa. Vi kan äta inne vid behov.
Kl. 10.00-ca 12, scoutstugan Viby by, Sigtuna. Ta buss 570 till Vibyvägen, där vi kan hämta, om du ringer.
Kontakt: Anna Holmgren, 073‑700 59 66

___________________________________________________________

MAJ

TORSDAG 3 MAJ
Seminarium: Uppstart av Sigtunabygdens Marknad
Tid kl. 13.30-16.30 Forum, Stockholmsvägen 25, Märsta
Föredrar du att handla närproducerad mat direkt från producenten, är du producent som vill undvika mellanhänder och träffa dina kunder, eller är du bara nyfiken på det nya sättet att handla närproducerat på?
Under en inspirerade eftermiddag kommer vi att lyssna på spännande föredrag av Albert Ponnert, grundare av Local Food Nodes, Sigtuna kommun och Länsstyrelsen Stockholm. Vi kommer också tillsammans att diskutera utmaningar och möjligheter med Sigtunabygdens Marknad.
Seminariet är kostnadsfritt men för vår planering behöver vi din anmälan senast den 23 april. Vi bjuder på fika.
Har du frågor eller vill du anmäla dig? Kontakta Mats Olsson (ordf. Sigtunabygdens naturskyddsförening) på 070-63 16 054 eller via mail till mats.olsson@slu.se

SÖNDAG 13 MAJ
Utflykt: Smaka på källor
Vi beger oss ut i naturen under ledning av Gunnar Wiklander för att undersöka och prata om källor i vår närhet. Fokus ligger på hur källan har uppstått, vilken natur som omger den och vilka egenskaper vattnet har. Givetvis provsmakar vi vattnet. Vi får också höra om källornas kulturhistoriska betydelse. Ta med matsäck. Vi samåker i egna bilar. Körsträcka totalt ca 60-80 km.
Samling vid Märsta station kl. 10.00. Återkomst ca kl. 15.
Anmälan senast 8 maj till Mats Olsson, 070‑631 60 54, mats.olsson@slu.se. Meddela gärna om du har bil och hur många platser du har i bilen.

___________________________________________________________

JUNI

TISDAG 5 JUNI
Fågelutflykt
Vi vill göra Världsmiljödagen upplevelserik. Den här gången träffas vi på kvällen för att lyssna till och se våra kvälls- och nattfåglar. Våar utflyktsledare den blir föreningens ordförande Mats Olsson och Lars-Olof Karlsson, Uppsala.  Om kvällen blir fin kan vi åka till en plats där det ofta är möjligt att höra nattskärra. Ta med matsäck och ev. kikare. Tänk på att kvällen kan bli kylig, hemkomsten kan bli sen. Samling vid Märsta station kl. 20.00. Vi samåker i egna bilar och delar på kostnaden. Meddela om du behöver skjuts. Kontakt: Gunnel Petersson,  073-076 91 38.