Program 2023

Program

Programblad .pdf
(Preliminärt program för 2024)

Program 2023 Naturskyddsföreningen i Sigtuna

Tisdag 31 januari
Inställt – FILM Natur och miljö i Alaska
Filmaren och musikern Kent Pettersson kommer till Gröna ladan i Sigtuna för att visa en fantastisk film om Kodiak i Alaska och dess fiskande björnar.
Ett samarbete mellan Naturskyddsföreningen, Sigtunastiftelsen och Gröna ladan
Lokal: Gröna ladan, Gröna gränd 4, 193 30 Sigtuna
Tid: 19 – 21 Kostnad 100:-
VV anmäl deltagande till Ola Jennersten ola@jennersten.se 070-555 14 02

Torsdagen 23 februari
Hur tar vi hand om våra ängar och vägkanter
Naturskyddsföreningens Isak Isaksson berättar om projektet Världens längsta äng.
Vi visar också en film om hur man bränner i naturvårdens namn som del av det pågående LONA/pollinationsprojektet
Ett samarbete mellan Naturskyddsföreningen, Sigtuna Golfklubb och Sigtuna Naturvänner
Lokal: Sigtuna golfklubb
Tid: 18 -21
VV anmäl deltagande till Ola Jennersten ola@jennersten.se 070-555 14 02

Tisdag 7 mars
Kom och bygg holkar
Vi samlas på Sigtuna golfbana för att snickra holkar, både åt fåglar och trädlevande insekter (biholkar och mulmholkar).
Ett samarbete mellan Sigtuna golfklubb, Sigtuna Naturvänner och Naturskyddsföreningen inom WWF/LONA finansierade Pollinationsprojektet.
Plats: Sigtuna golfbana, verkstaden
Tid: 17 – 21 Fika ingår
VV anmäl deltagande till Ola Jennersten Ola@jennersten.se 070-555 14 02 eller
Sven Seeman / Sven@seeman.se, 072-565 98 45

Onsdag 15 mars
Hör om Asiens tigrar och sedan årsmöte
Ola Jennersten berättar om hur det går för Asiens tigrar.
Efter föredraget blir det fika och sedan börjar själva årsmötet med förhandlingar.
Lokal: Sigtunastiftelsen, biblioteket
Tid: 18.30-21.30
VV anmäl deltagande till Mats Olsson mats.olsson.sigtuna@outlook.com 070-631 60 54

Torsdag 23 Mars
Framtidens klimat, vart är vi på väg?
För att klara Parisavtalets mål på en temperaturökning väl under 2 grader, med sikte på 1,5
grad, behöver Sigtuna kommuns koldioxidutsläpp begränsas. Med nuvarande
utsläppstakt spräcks budgeten om tre år och utsläppen behöver minska med 21 procent
årligen.
Presentationer:18.30 – 19.00 Agenda 2030 Sigtuna. Gill Brodin Ordförande Agenda 2030-utskottet, Helen Ericson. Hållbarhetschef Sigtuna kommun
19.00 – 19.30 Paris, koldioxidbudgetar och lokal klimatomställning. Isak Stoddard. Doktorand vid Institutionen för geovetenskaper, Naturresurser och Hållbar utveckling
Uppsala universitet
19.30 – 20.00 Det senaste inom klimatområdet. Kevin Noone Professor of Chemical Meteorology at the Department of Environmental Science (ACES) at Stockholm University,
20.00 – 20.30 Diskussioner
Kontakt matznorling@gmail.com. 0705911899
Lokal: Sätunakyrkan Södergatan 23, Märsta

Lördag 25 mars Klädbytardag
Kläder Du inte använder längre kan Du byta till något Du behöver. Du får en kupong för varje plagg, högst 5 st per person. Dessa kan Du byta till andra plagg. Även skor och väskor. Ta med barn och barnbarn! Allt som blir över lämnas till återanvändning. Servering av fika.
I samarbete med Vi är Valsta. Hyresgästföreningen och Sigtuna Museum. Mer information
kommer på vår hemsida.
Lokal: Hyresgästernas lokal Mjölnergatan 4 i Valsta Centrum.
Tid: kl 11-16.
Kontakt: Gunnel Petersson, gunnel.sigtuna@telia.com (073 0769138)

Lördag 22 april
Finn vårblommor, natur och kultur i Viby by
Räfsa bort kvistar och löv, så att gullvivor och andra vårblommor kan komma fram.
Gör därefter en rundvandring i Viby by med Mats Olsson vår ordf.
Tag gärna med familjen, räfsa och fika eller besök Viby bys café som också har får, getter…
Plats: Viby by vid scoutstugan
Tid: 10 – c:a 12
Kontakt: Anna Holmgren kampasten2@yahoo.se, 073-700 59 66

Lördag 20 maj
Gökotta och Biologiska mångfaldens dag
Vi letar efter och inventerar fåglar, blommor och insekter (entomolog runt Sigtuna golfbana. Det blir en heldag i fält så ta med fika. Ola Jennersten berättar om LONA/pollineringsprojektet som genomförs runt golfbanan.
Ett samarbete med Sigtuna golfklubb, Sigtuna Naturvänner och Naturskyddsföreningen inom pollinationsprojektet.
Plats: Sigtuna golfbana (vid restaurangen)
Tid: 04 – 08
VV anmäl deltagande till Ola Jennersten / Ola@jennersten.se 070-555 14 02 eller
Sven Seeman / Sven@seeman.se, 072-565 98 45

Söndag 18 juni
Vilda blommornas dag
Exkursion med Kerstin Frostberg
Ett samarbete med Svenska Botaniska Föreningen och Naturskyddsföreningen
VV anmäl deltagande till Ola Jennersten / Ola@jennersten.se 070-555 14 02
Tid och plats meddelas senare.

 

Söndag 13 augusti
Deltag på vårt slåttergille i Viby by
Vi samlas i Viby by för den traditionella slåtterdagen med liar, räfsor och tjugor.
Ett samarbete med sommarcafét i Viby by. Det blir bland annat tipsrunda med priser,
musik, smådjur på plats mm.
Plats: Viby by, vid scoutstugan
Tid: 10-ca 13.30
Ingen anmälan krävs. Ev. frågor till Åsa Johansson / asalillian@hotmail.se, 0705-72 46 86

Tisdag 22 augusti
Kom och se Nattfjärilar
Vi träffas vid Sigtuna naturskola, Näsudden, där naturskolans Per ”Peja” Snöbohm är värd. Ola Jennersten berättar om nattfjärilar och sätter upp en fjärilslampa vid Naturskolan.
Ett samarbete mellan Naturskyddsföreningen och Sigtuna Naturskola.
Plats: Sigtuna naturskola, Näsudden
Tid: 19.00-ca 22
VV anmäl deltagande till Mats Olsson / mats.olsson.sigtuna@outlook.com , 070-631 60 54

 

Söndag 27 augusti
Slåtterdag vid Sigtuna golfklubb
Vi hjälper till för att öka den biologiska mångfalden runt golfbanan inom det pågående LONA/pollinationsprojektet.
Ett samarbete med Sigtuna golfklubb, Sigtuna Naturvänner och Naturskyddsföreningen.
Ta med fika.
Plats: Sigtuna golfklubb, vid restaurangen
Tid: 10-ca 15
VV anmäl deltagande till Ola Jennersten / Ola@jennersten.se, 070-555 14 02 eller
Sven Seeman / Sven@seeman.se, 072-565 98 45

Lördag 9 september
Svamp- och skogsutflykt
Vi samlas för att lära oss om svamp vi kan äta och vilka vi ska undvika. Vi lär oss om träden i skogen, hur gamla de är och mycket mer. Kajsa Raab lär ut om Svamp och vår egen ordförande Mats Olsson berättar om skogens träd. En utflykt för stora och små så ta med barn och barnbarn, Matsäck för picknick.
Plats: Friluftsfrämjandets torp Embarsboda.
Tid: 10-ca 12.30.
VV anmäl deltagande till Gunnel Petersson / gunnel.sigtuna@telia.com, 073 076 91 38

 

Lördag 23 september
Följ med på fågelutflykt till Hjälstaviken
Vi träffas vid parkeringen Jungfrulund. Våra kunniga fågelskådare kommer att ledsaga oss i det artrika reservatet. Vid lunchtid tänder vi grillen, ta gärna med något att grilla och dricka. Efter lunch förflyttar vi oss med våra bilar till Hårby där vi vandrar ut till fågeltornet. Vid
c: a 16:00 avslutar vi dagen. Samåkning från Sigtuna kan ordnas.
Plats: Hjälstaviken, Jungfrulund
Tid: 10-ca 16 eller deltag bara halva dagen.
VV anmäl deltagande till: Karin Bernodt / karin.bernodt@hotmail.com, 070-818 06 60

Fredagen den 29 september
Skogspromenad
När:,  14.00 – ca.16.00
Arrangör:  Naturskyddsföreningen i Sigtunabygden
Var: utgångspunkt Hällsbostugan, Sigtuna. Lättgånget längs en stig.
Aktivitet: Studera träd och andra växter med fokus på deras egenskaper och växtplats samt belysa skogsbrukets roll och utformning.

Övrigt: Vi bjuder på kaffe och bulle och alla får en överraskning. Föranmälan till Mats Olsson senast 24 sept tel 070 6316054 el. mats.olsson.sigtuna@outlook.com. Vid händelse av regn inställes aktiviteten.

Lördag 7 oktober
Prylbytardag
Nu kan du byta porslin, bestick, småelektronik, leksaker även sticklingar och växter och annat du inte behöver. Ej kläder. Högst 5 saker per person. Du får en kupong för varje pryl att byta till något du vill ha. Det som blir över lämnas till återanvändning. I samarbete med Sigtuna museum. Mer information kommer att finnas på hemsidorna. www.sigtunamuseumandart.se eller sigtuna.naturskyddsforeningen.se
Lokal: Sigtuna Museum.
Tid: 11-16.
Kontakt: Gunnel Petersson 073 0769138, gunnel.sigtuna@telia.com.

November Kommer under 2024 när ny PFAS-plan finns klar
Hur säkrar vi vårt dricksvatten?
Märstaån är det vattendrag som har högst halter av miljögiftet PFAS i Stockholms län.
Ämnen som kan hota vår tillgång till dricksvatten när nya stränga gränsvärden från EU införs.
Vad görs för att minska utsläppen och hur ser PFAS-planen för Sigtuna ut framöver.
Representanter från Swedavia, Bygg- och miljönämnden, politiska partier, Länsstyrelsen i
Stockholm, Norrvatten och Märstaåns vattensamverkan kommer att inbjudas för att ge sin syn på problemet.
Kontakt matznorling@gmail.com. 0705911899
Tid och plats meddelas senare.

Onsdag 22 november
Miljöfilm och samtal Låt älven leva. 19.00 i biograf Gröna ladan
Låt älven leva (2023) är en hyllad spelfilm – ”en karaktärsstudie i världsklass” – av regissören Ole Giæver om Alta-konflikten i Norge på 1970-talet. 1978 beslutade Norska Stortinget om vattenkraftsutbyggnad i Alta-Kautokeinovassdraget, mitt i hjärtat av Sápmi. En lokal naturvårdsåtgärd för att bevara ån utvecklades till en uppgörelse mot den norska statens behandling av samerna. Samverkan med Sigtunastiftelsen och biograf Gröna ladan.

 

OBS Du behöver inte vara medlem för att följa med på våra aktiviteter.