Senaste nytt om Peak Oil, Klimathotet och Vad vi kan göra

A4 affisch omställn seminarie 2014 v3

Lör 29 mars: Seminarium: Senaste nytt om Peak Oil, Klimathotet och Vad vi kan göra

Har ”peaken” för nyfunna tillgångar, produktion och konsumtion passerats? Kommer vi att klara målet + 2 grader eller är vi på väg mot + 4 grader? Vad kommer det i så fall att innebära? Vad kan vi göra för att hantera effekterna? Vårt samhälle står inför stora förändringar och den allt mer akuta utmaningen att ställa om till ekologisk uthållighet. Välkommen till ett seminarium där några av landets främsta föredragshållare sprider ljus över dessa frågor.

Föreläsare:
Kjell Aleklett, professor i Global Energy Systems vid Uppsala Universitet, världsledande forskare kring bl.a. Peak Oil.
Svante Bodin, docent och European Director vid International Cryosphere Climate Inititiave samt flerårig svensk representant vid internationella klimatförhandlingar.
Sven Hunhammar, medlem I Svenska Naturskyddsföreningens ledningsgrupp med ansvar för bl.a. klimatfrågor.

En mindre deltagaravgift kommer att tas ut, välkomstkaffe, lunch samt eftermiddagskaffe ingår. I samverkan med Omställning Sigtuna. Mer information på www.omstallningsigtuna.se
Stora Brännbo Konferens & Hotell , Sigtuna. Kl. 10-16

Kontakt: Mats Olsson mats.olsson@slu.se 070-631 60 54

A4 affisch omställn seminarie 2014 v3