Seminarium om hållbara städer 22 nov

Välkommen till det spännande seminariet Hållbara städer i ett hållbart samhälle

Idag bor 50% av världens befolkning i städer, om 40 år är det 70%. Men hur skall staden fungera med avseende på mat, energi, transporter och boende för att den skall kunna anses försvarbar med tanke på klimat och andra miljöfaktorer, och hur samverkar staden med omgivande landsbygd? Dessa brännande frågor belyser vi med olika sakkunniga under ett halvdagsseminarium.

Mats Olsson, SLU: Inledning Hållbara städer i ett hållbart samhälle

Mats Johansson, Ecoloop: Vatten, växtnäring och kretslopp

Tove Malmqvist, KTH: Hållbart byggande

Lisa Mörtlund, Sigtuna kommun: Översiktsplan och hållbarhet

Paneldiskussion

 

Arrangörer är Naturskyddsföreningen i Sigtunabygden och Omställning Sigtuna.

Seminariet är kostnadsfritt. Uppge vid anmälan om du önskar kaffe och smörgås, 75 kr (betalas på plats).

Föranmälan senast 18 nov tovebjorlin@gmail.com 070-496 07 00

 

Datum: Lörd 22 nov

Tid: kl. 13-16

Plats: Sigtunastiftelsen