Vårträff 12 mars

Välkommen på vårträff den 12 mars! Fika med oss och lär dig mer om vår gröna lunga Järvakilen!

Storstockholms tio gröna kilar är den stjärnformiga struktur av naturområden som sträcker sig från länets ytterkanter ända in till Stockholms centrala delar. Genom Sigtuna kommun går Rösjökilen och Järvkilen. Kilarna är viktiga för friluftslivet och för den biologiska mångfalden. De utgör spridningskorridorer för olika arter och förser oss med ovärderliga ekosystemtjänster. De gröna kilarna har som helhet inget formellt skydd, de ska förvaltas av kommunerna i samverkan. Exploateringstrycket i regionen gör dock att kilarna naggas bit för bit.

Vi hör Mårten Wallberg berätta om de gröna kilarna, hoten mot dem och möjligheter till en hållbar förvaltning. Mårten är biolog, vice ordförande i Svenska Naturskyddsföreningen och ordförande i Naturskyddsföreningen i Stockholms län. Kommunekolog Jan Franzén berättar om hur Sigtuna kommun arbetar avseende de gröna kilarna. Vi fokuserar särskilt på Järvakilen, som sträcker sig från Sigtuna i norr till Solna i söder.

Torsdag 12 mars kl. 18.00-ca21.00

Kommunhuset, lokal Matsilver, Södergatan 20

Föranmäl dig gärna till Tove Björlin: tovebjorlin@gmail.com 070-496 07 00

Välkomna!