Du kommer väl i morgon?

På lördag den 25 april gör vi en utflykt i en del av Järvakilen. Vi pratar om skogsvård och skogens värde för oss alla. Mats Olsson berättar om allt som hör skog och skogsbruk till, t ex vilka träd som växer var, hur gamla de är, hur skogsbruket är utformat samt hur skogen bidrar till olika ekosystemtjänster som klimatreglering och vattenkvalitet. Och så fikar vi förstås, ta med matsäck! Naturskyddsföreningen i Stockholms läns Skogsgrupp medverkar.

Samling vid parkeringen Rosersbergs slott kl. 10.00. Avslut ca kl. 14.00. Ingen föranmälan krävs.

OBSERVERA. P G A vägarbete är järnvägsövergången på Slottsvägen avstängd. Om du kommer med bil får du köra så här: Kör Norrsundavägen mot Rosersberg, men fortsätt förbi Slottsvägen (där det är skyltat till slottet), ända till rondellen vid nya påfarten till E4:an där du tar HÖGER mot industriområdet. Kör över järnvägsbron och tag första HÖGER in på Tallbacksgatan. Den leder dig till Slottsvägen där du tar vänster och följer vägen till parkeringen vid slottet.

Frågor? Kontakta Benny Andersson benny.0859250864@telia.com  070-283 27 39

Välkommen!