Häng med ut på lördag!

På lördag den 25 april gör vi en utflykt i en del av Järvakilen. Vi pratar om skogsvård och skogens värde för oss alla. Mats Olsson berättar om allt som hör skog och skogsbruk till, t ex vilka träd som växer var, hur gamla de är, hur skogsbruket är utformat samt hur skogen bidrar till olika ekosystemtjänster som klimatreglering och vattenkvalitet. Och så fikar vi förstås, ta med matsäck! Naturskyddsföreningen i Stockholms läns Skogsgrupp medverkar.

Samling vid parkeringen Rosersbergs slott kl. 10.00. Avslut ca kl. 14.00. Ingen föranmälan krävs.

Frågor? Kontakta Benny Andersson benny.0859250864@telia.com 070-283 27 39

Välkommen!